Hlavní navigace

Občanští poradci zajišťují poradenství v problematice finanční a dluhové gramotnosti ve 14 poradnách v celé ČR

Jaká jsou práva a povinnosti exekutorů? Co obnáší vyhlášení osobního bankrotu? Jak postupují věřitelé v případě opožděných splátek a nesplácených půjček a úvěrů? Co mám dělat, pokud dlužím více věřitelům? Na tyto a podobné otázky občanští poradci odpovídají svým klientům. Svými znalostmi pomáhají zejména předluženým klientům.

Sdílet

Asociace občanských poraden od prosince 2007 do listopadu 2010 realizuje projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti za laskavého přispění ČSOB a Poštovní spořitelny. Jedná se o nejkomplexnější a nejrozsáhlejší projekt svého druhu na území České republiky. Poradci používají ověřenou metodiku dluhového poradenství ve své práci.

Cílem projektu je zlepšit finanční gramotnost obyvatel ČR. Občany vybavit znalostmi o nekalých praktikách některých poskytovatelů půjček a seznámit je i s dalšími riziky, které by mohli způsobit jejich pád do dluhové pasti. Dalším cílem je působit na občany ČR preventivně tak, aby se chodily radit do poraden o svých problémech souvisejících s předlužováním včas.

“Naším cílem je spokojený, nikoliv předlužený klient. Nízkou finanční gramotnost považujeme za celospolečenský problém a jeden z hlavních důvodů nebezpečného zadlužování,“ vysvětluje Ondřej Škorpil, ředitel kanceláře generálního ředitele ČSOB se zodpovědností za společenskou odpovědnost, proč se pro partnerství tohoto programu rozhodla právě bankovní instituce.

Uvedených cílů chce AOP dosáhnout prostřednictvím jak kvalitního a dostupného poradenství tak i realizací seminářů pro širokou veřejnost. V roce 2008 je do projektu zapojeno celkem 14 poraden. Dluhovou problematikou se zabývají občanské poradny také v další 42 místech ČR, jelikož využívají poznatků ze školení a z metodických materiálů k problematice.

Ke zhodnocení účinnosti insolvenčního zákona a k dluhové problematice z pohledu občanských poraden proběhne 9.července 2008 v prostorách Občanské poradny Remedium, Křišťanova 15, Praha 3 tisková konference za účasti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Souběžně AOP realizuje bezplatné, preventivní semináře určené široké veřejnosti, které jsou orientované na oblast předlužování a osobních i rodinných rozpočtů. Přednášející jsou kromě poradců také další odborníci na problematiku exekucí, výpočtu RPSN, úvěrových smluv. Semináře jsou zaměřené na problematiku spotřebitelských smluv, lepšího pochopení jejich struktury i jednotlivých ustanovení, možností jak zodpovědně řídit své osobní či rodinné finance prostřednictvím osobních a rodinných rozpočtů, úskalí nezodpovědného osobního předlužování se, práv a povinností věřitelů i dlužníků.

Klienti občanských poraden tak získají komplexní služby dluhového poradenství. „Poradci umí pomoci lidem sestavit osobní či rodinný rozpočet. Umí vysvětlit, jak postupují věřitelé a exekutoři v případě dlužných splátek, ale i jak jednat v případech dluhové pasti. Poradci mohou pomoci lidem komunikovat s jejich věřiteli tak, aby svou nepříznivou situaci co nejdříve a nejúčiněji řešili“, dodává ředitel AOP Hynek Kalvoda.

Poradny AOP v kasuistikách uvádějí, že nejčastěji v dluhovém poradenství poskytovaly informace a rady, jak postupovat dále při oddlužení. Některé poradny uvádějí, že klientovi poskytly aktivní pomoc na řešení problému tzn. pomoc při komunikaci s věřitelem, zastoupení atd.

Nejčastěji se do dluhové pasti dostali lidé svoji nepozorností, tzn. že si nepřečetli dobře smlouvu, opozdili se s platbou atd. 33% klientů poraden má více jak jeden dluh a proto nejsou schopni splácet.

„Do poradny přichází klient, který chce okamžitě požádat o prominutí dluhů. Především na to hodně spěchá, protože už jsou proti němu zahájeny exekuce. Těmito slovy začíná většina klientů, kteří zaslechli o možnosti oddlužení. Poradce se dotazuje, zda o insolvenčním řízení něco ví a zda rozumí tomu, co by pro něj zahájení řízení znamenalo. Klient je tedy obeznámen s podstatou případného povolení oddlužení.

Dále je zájemce informován, co je nutno doložit již s podáním návrhu. Poradce také vysvětluje, že žadatelovy dluhy nesmí pocházet z podnikání a žadatel sám nesmí být podnikatelem. Dále je klient upozorněn, že je možné, že po podání návrhu po něm bude chtít soud složit zálohu až do výše Kč 50.000,–Kč.

Náš klient si myslí, že je schopen naplnit tyto základní požadavky a poradna se mu nadále snaží radit tak, aby bylo možno postupně dojít k podání návrhu. Klient je obeznámen, že je třeba se důkladně věnovat vyplnění formuláře a doložení všech požadovaných příloh. Klient z této kauzy se rozhoduje využít svých schopností v součinnosti s naší poradnou.

Při další konzultaci je klient obeznámen s tím, že musí doložit a popsat všechny své závazky a věřitele, stejně jako majetek a případné své pohledávky. V tomto bodě poradce vysvětluje, co jednotlivé výrazy znamenají. Návrh si vyplňuje klient sám za asistence poradce“ dodává Kateřina Vosičková, poradkyně z OP Beroun.

Informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz/dluhy. Partnery projektu jsou Ministerstvo spravedlnosti a Magistrát hl.m. Prahy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).