Hlavní navigace

O peníze ze strukturálních fondů EU žádají hlavně malé a střední podniky a municipality

ČSOB dosud rozpracovala 112 projektů ucházejících se o podporu ze strukturálních fondů EU. O dalších 68 projektech se jedná. Přístup k prostředkům strukturálních fondů se České republice otevřel 3. května 2004 a ČSOB zatím vydala k letošnímu září 24 předběžných úvěrových příslibů a 18 závazných. Celkově požádali zájemci o úvěry v souhrnné výši 884 milionů korun. Vedle toho poskytl specializovaný útvar ČSOB – tzv. EU centrum bezplatné poradenství více než 80 klientům a žadatelům o dotaci.

Sdílet

Ze 112 případů spadalo 91 do segmentu malého a středního podnikání a municipálního segmentu a 21 zájemců patřilo do skupiny velkých podniků. Jednoznačná převaha malého a středního podnikání a veřejného sektoru vychází ze zaměření většiny strukturálních fondů EU, vysvětluje Bedřich Štogl, ředitel útvaru ČSOB EU centra. Objem 24 předběžně schválených úvěrů dosáhl celkové výše 490 milionů korun. Na úvěrování závazně schválených projektů poputuje 370 milionů.

Z operačních programů, které se otevřely i pro Českou republiku, měli největší zájem klienti ČSOB o program Průmysl a podnikání. Devatenáct schvalovacím procesem prošlých zájemců požádalo v jeho rámci o prostředky na financování projektů v celkové výši 441 milionů korun. Úspěšnost ČSOB v této oblasti ukazuje také celorepublikový podíl na celkovém počtu podaných žádostí do tohoto operačního programu, který se pohybuje kolem 22 procent. Za programem Průmysl a podnikání se podle objemů prostředků žádaných přes ČSOB umístil Společný regionální operační program se 158 miliony Kč.

Rozjezd financování ze strukturálních fondů EU poznamenal nedostatek zkušeností s tím, jak o peníze z fondů žádat, a také fakt, že ne všechny operační programy byly spuštěny už v květnu. Svou roli určitě sehrálo i letní období, vysvětluje Bedřich Štogl. Již od začátku září jsme zaznamenali významně zvýšenou aktivitu, očekáváme proto, že v podzimních měsících zájem o financování z fondů významně naroste, stejně jako počet projektů, které bude ČSOB financovat.

EU centrum zřídila ČSOB na začátku června a úkolem tohoto útvaru je pomáhat českým podnikatelům a municipalitám na cestě do Evropské unie a především v orientaci v možnostech financování z evropských strukturálních fon­dů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).