Hlavní navigace

Nový obchodní název akcie: Vienna Insurance Group

Akcie Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group budou po dohodě s vídeňskou burzou od 1. února 2008 obchodovány pod mezinárodním názvem Vienna Insurance Group se zkratkou cenného papíru VIG.

„Pojmenováním akcie Vienna Insurance Group završujeme další důležitý krok směrem k internaciona­lizaci našeho pojišťovacího koncernu,“ vysvětluje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Dobře zavedený název našich společností v jednotlivých zemích je pro nás „křestním jménem“, symbolizujícím blízkost a lokální zakotvení. Naše společnosti navíc používají nové mezinárodní „příjmení“ Vienna Insurance, které je nyní dobře zavedeno už i na kapitálovém trhu. Nový obchodní název akcie Vienna Insurance Group tento vývoj podtrhuje.“

V polovině roku 2006 byl název Vienna Insurance Group zaveden jako „příjmení“ k lokálnímu „křestnímu jménu“ jednotlivých koncernových společností. Tím byl zdůrazněn stoupající mezinárodní význam pojišťovací skupiny a byla jednotně zastřešena politika více značek, která tvoří nedílnou součást strategie pojišťovacího koncernu.

Mezinárodní podoba obchodního názvu akcií na vídeňské burze odpovídá i skutečnosti, že společnosti skupiny mimo rakouský trh stále významněji přispívají k celkovému výsledku koncernu Vienna Insurance Group.

Kotace na pražské burze

K dnešnímu dni byla podána žádost o přijetí akcie Vienna Insurance Group i na pražskou burzu. „Vienna Insurance Group je hrdá na to, že je jediným pojistitelem kótovaným na pražské burze,“ komentuje generální ředitel Dr. Günter Geyer vstup na pražskou burzu a dále uvádí: „otvíráme se novým, mezinárodním investorským kruhům a chtěli bychom našimi akciemi přispět i k dalšímu posilnění pražské burzy.“

Vienna Insurance Group zaujímá se svými českými společnostmi – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – druhé místo na jednom z nejsilnějších pojišťovacích trhů střední a východní Evropy. Měřeno objemem obchodu je Česká republika v současnosti největším trhem Vienna Insurance Group v oblasti střední a východní Evropy.

Akce pro soukromé investory v České republice

V České republice bude při nákupu akcií Vienna Insurance Group v pobočkách České spořitelny v období od února do června 2008 poplatek pro soukromé investory činit 1 Kč (zhruba 4 centy).

Podrobnosti o akcii jsou uvedeny ve složce, která byla vypracována s důrazem na důležité informace o koncernu Vienna Insurance Group na českém trhu.