Hlavní navigace

Nové vedení Modré pyramidy

V Praze 16.listopadu 2006 - Komerční banka jako jediný akcionář Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS) rozhodla o personálních změnách ve vedení MPSS. Tříčlenné představenstvo MPSS bude pracovat ve složení: André Léger, Libor Löfler, Jiří Šperl.

André Léger, dosavadní výkonný ředitel pro marketing KB a dlouholetý předseda dozorčí rady MPSS, byl do představenstva MPSS jmenován s účinností od 17.11.2006.

Jmenování Libora Löflera, stávajícího náměstka finančního ředitele KB nabývá účinnosti 1.12.2006.

Jiří Šperl je členem představenstva MPSS od roku 2004.

Česká národní banka neměla ke jmenování nových členů představenstva MPSS námitek.

Komerční banka jako jediný akcionář zvolila také nové členy dozorčí rady MPSS, kterými se od 17.11.2006 stanou:

Laurent Goutard, předseda představenstva a generální ředitel KB, Philippe Rucheton, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele KB Peter Palečka, člen představenstva KB a výkonný ředitel, Corporate Secretary.

„Partnerství KB a MPSS přináší oběma institucím velký potenciál rozvoje obchodních aktivit. Noví manažeři ve vedení MPSS mají rozsáhlé zkušenosti, které jsou důležitým předpokladem proto, abychom tento potenciál dokázali využít a zhodnotit. Změny ve vedení MPSS jsou logickou součástí integrace Modré pyramidy do skupiny Komerční banky,“ uvedl Laurent Goutard, předseda představenstva a generální ředitel KB.