Hlavní navigace

Nové HZL České spořitelny

Česká spořitelna vydává novou emisi hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu s následujícími parametry:

Emitent: Česká spořitelna, a.s. (A-/A2)
Celkový objem: 800 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
Úroková sazba: 3,00 % p. a.
Emisní kurz: 98,32 % jmenovité hodnoty HZL
Datum emise: 20. října 2006
Splatnost: 20. října 2011
Administrátor: Česká spořitelna
Kotace: HZL nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu
ISIN: CZ0002000920

Hypoteční zástavní listy budou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých hypotečních zástavních listů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu. Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést své hypoteční zástavní listy nebo některý z nich na jinou osobu.

Vydáním další emise hypotečních zástavních listů reagujeme na zájem drobných investorů o tyto dluhopisy. Hypoteční zástavní listy představují jednu z nejbezpečnějších forem investování s předem známým pevným úrokovým výnosem, který nepodléhá zdanění. Nová emise byla obdobně jako předcházející emise přizpůsobena především distribuci na pobočkách. Investování je velmi jednoduché, protože klient nepotřebuje účet ve Středisku cenných papírů.

Hypoteční zástavní listy je možné nakoupit ve velkých oblastních a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny od 23. října 2006 za aktuální kurz v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč a poměrného úrokového výnosu. Nejmenší množství nakupovaných HZL jsou tři kusy. Aktuální seznam poboček, které nabízejí hypoteční zástavní listy, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a na bezplatné informační telefonní lince 800 207 207.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, obsahující společné emisní podmínky všech dluhopisů vydávaných v jeho rámci byl uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Emisní dodatek HZL, obsahující doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise HZL bude k dispozici na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Celková jmenovitá hodnota nesplacených HZL vydaných Českou spořitelnou v současné době činí téměř 31,1 mld. Kč.