Hlavní navigace

Nová úprava daně z příjmů – podpora rodin a ekonomický růst

Novela zákona o dani z příjmů dnes prošla v prvním čtení poslaneckou sněmovnou. Tato nová úprava obsahuje významná prorůstová opatření a opatření na podporu aktivních rodin s dětmi. Hlavními témata novely jsou: společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí.

Sdílet

Zavedení společného zdanění manželů, neboli výpočet daně ze společného základu daně obou manželů, pokud s nimi v domácnosti žije alespoň jedno dítě. V důsledku tohoto opatření se sníží daňové zatížení rodin s dětmi. Přínosné bude zejména pro rodiny s rozdílnými příjmy manželů např. z důvodu, že se jeden z manželů věnuje péči o dítě.

Zavedení daňového bonusu na děti jako slevy z vypočtené daně místo dosavadní nezdanitelné části základu daně. Tento krok přispěje k posílení sociální soudržnosti a k poklesu daně u poplatníků s nižšími příjmy, jejichž příjem je zdaňován v rámci pásma daně se sazbou 15 %, respektive 20 %. Navrhuje se nahradit dosavadní nezdanitelnou částku základu daně na dítě slevou na dani ve výši 6 000 Kč. U manželů s velmi nízkými příjmy ze zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti bude navíc umožněn daňový bonus i v případech, kdy odpočet od daně bude vyšší než vykázaná daň. To u poplatníků, kteří se nevyhýbají práci bude znamenat možnost dosažení výplaty prostředků z celostátního daňového výnosu, který má ve své podstatě charakter dávek na dítě, ale který se nebude započítávat do vlastního příjmu rodiny pro přiznání státních dávek podle zákona o státní sociální podpoře.

Občané mají již od května letošního roku možnost si na daňové kalkulačce umístěné na webových stránkách ministerstva financí (www.mfcr.cz) vyzkoušet, zda pro ně bude nová úprava zákona o dani z příjmů výhodná. Po zadání vstupních údajů (počet dětí, hrubý roční příjem, druh výdělečné činnosti) tato kalkulačka orientačně vyčíslí daňový dopad nové úpravy daně z příjmů na rodiny s dětmi ve srovnání se současným systémem. Zároveň se jedná o první nástroj, který umožní manželům posoudit, zda je pro ně výhodné využít možnosti společného zdanění, či nikoliv.

Daňovou kalkulačku od jejího spuštění do dnešního dne vyzkoušelo již více než 213 000 návštěvníků webových stránek MF.

Zkrácení doby odpisování v 1. až 3. odpisové skupině, tj. u movitého majetku. U první odpisové skupiny, kam patří mimo jiné počítače a kancelářská technika, je navrženo zkrácení doby odpisování ze čtyř na tři roky. U druhé skupiny ze šesti let na čtyři roky a u třetí skupiny z dvanácti na deset let. U osobních aut, autobusů a letadel zůstávají současné lhůty odpisování zachovány. V oblasti odpisování nehmotného majetku je zkrácena doba odpisování softwaru ze čtyř na tři roky. Toto opatření společně s postupným poklesem sazby DPPO až na 24 % v roce 2006 sníží tzv. efektivní zdanění firem, což České republice zajistí konkurenceschopnost v rámci evropského prostoru a podpoří zájem investorů.

Navrhovaná účinnost zákona je 1.1.2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).