Hlavní navigace

Některé chrániče zápěstí, dlaně, kolena či lokty neochrání

Na kontrolách osobních ochranných prostředků, kam jsou zařazeny chrániče zápěstí, dlaní, kolen a loktů, se podílely všechny inspektoráty ČOI.

Doba čtení: 2 minuty

V rámci celoplošné kontroly bylo provedeno celkem 77 kontrol u distributorů, nedostatky byl zjištěny u 39 z nich. Při došetřování jednotlivých případů budou na základě konkrétně zjištěných závad kontrolováni příslušní výrobci a dovozci.

ČOI: Kontrola chráničů
Inspektorát ČOI pro kraj: Kontrolované subjekty Počet zjištění
Středočeský a hl.m.Prahu 10 1
Jihočeský a Vysočina 8 8
Plzeňský a Karlovarský 12 1
Ústecký a Liberecký 9 0
Královéhradecký a Pardubický 16 11
Jihomoravský a Zlínský 12 8
Moravskoslezský a Olomoucký 10 10
Celkem 77 39

Zjištěné nedostatky u distributorů v místě prodeje:

  • Prodej stanovených výrobků bez označení shody CE
  • Prodej výrobků bez bezpečnostních upozornění pro spotřebitele a informací o způsobu používání a údržbě
  • Prodej výrobků vybavených informacemi pro spotřebitele pouze v cizím jazyce.

K laboratornímu posouzení bylo odebráno celkem šest vzorků výrobků. Z toho pět typů odebraných chráničů nevyhovělo některým z požadavků normy (ČSN EN 14120 – Ochranné oděvy – Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní). Závady byly zjištěny při laboratorním ověřování požadavků na ergonometrii, pohodlnost, upevnění chráničů a jejich odolnost proti nárazu. Žádný ze šesti odebraných typů chráničů nevyhověl v požadavcích na značení a informace pro spotřebitele.

Na výrobky nesplňující podmínky pro uvedení na trh byl ČOI vydán zákaz prodeje v celkové hodnotě 135 758 Kč. S kontrolovanými osobami je vedeno celkem 33 správních řízení: Za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.) a příslušného nařízení vlády bylo zahájeno 12 správních řízení, dalších 21 správních řízení je vedeno pro porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Za nesplnění informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly fyzickým osobám uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 1 500 Kč.

Výsledky mimořádné dozorové akce prokázaly, že dovozci ani distributoři uvedených ochranných prostředků nevěnují dostatečnou pozornost povinnému značení výrobků a plnění zákonných informačních povinností a v mnoha případech výrobky nesplňují ani bezpečnostní požadavky stanovené nařízením vlády (NV č. 21/2003 Sb.). Důsledkem nedodržení mechanických vlastností a konstrukčních požadavků kladených na osobní ochranné prostředky je, že neplní řádně svou ochrannou funkci při praktickém používání.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ČOI