Hlavní navigace

Některé chrániče zápěstí, dlaně, kolena či lokty neochrání

Na kontrolách osobních ochranných prostředků, kam jsou zařazeny chrániče zápěstí, dlaní, kolen a loktů, se podílely všechny inspektoráty ČOI.

Sdílet

V rámci celoplošné kontroly bylo provedeno celkem 77 kontrol u distributorů, nedostatky byl zjištěny u 39 z nich. Při došetřování jednotlivých případů budou na základě konkrétně zjištěných závad kontrolováni příslušní výrobci a dovozci.

ČOI: Kontrola chráničů
Inspektorát ČOI pro kraj: Kontrolované subjekty Počet zjištění
Středočeský a hl.m.Prahu 10 1
Jihočeský a Vysočina 8 8
Plzeňský a Karlovarský 12 1
Ústecký a Liberecký 9 0
Královéhradecký a Pardubický 16 11
Jihomoravský a Zlínský 12 8
Moravskoslezský a Olomoucký 10 10
Celkem 77 39

Zjištěné nedostatky u distributorů v místě prodeje:

  • Prodej stanovených výrobků bez označení shody CE
  • Prodej výrobků bez bezpečnostních upozornění pro spotřebitele a informací o způsobu používání a údržbě
  • Prodej výrobků vybavených informacemi pro spotřebitele pouze v cizím jazyce.

K laboratornímu posouzení bylo odebráno celkem šest vzorků výrobků. Z toho pět typů odebraných chráničů nevyhovělo některým z požadavků normy (ČSN EN 14120 – Ochranné oděvy – Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní). Závady byly zjištěny při laboratorním ověřování požadavků na ergonometrii, pohodlnost, upevnění chráničů a jejich odolnost proti nárazu. Žádný ze šesti odebraných typů chráničů nevyhověl v požadavcích na značení a informace pro spotřebitele.

Na výrobky nesplňující podmínky pro uvedení na trh byl ČOI vydán zákaz prodeje v celkové hodnotě 135 758 Kč. S kontrolovanými osobami je vedeno celkem 33 správních řízení: Za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.) a příslušného nařízení vlády bylo zahájeno 12 správních řízení, dalších 21 správních řízení je vedeno pro porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Za nesplnění informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly fyzickým osobám uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 1 500 Kč.

Výsledky mimořádné dozorové akce prokázaly, že dovozci ani distributoři uvedených ochranných prostředků nevěnují dostatečnou pozornost povinnému značení výrobků a plnění zákonných informačních povinností a v mnoha případech výrobky nesplňují ani bezpečnostní požadavky stanovené nařízením vlády (NV č. 21/2003 Sb.). Důsledkem nedodržení mechanických vlastností a konstrukčních požadavků kladených na osobní ochranné prostředky je, že neplní řádně svou ochrannou funkci při praktickém používání.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ČOI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).