Hlavní navigace

Největší nádraží v Moravskoslezském kraji, Ostrava-Svinov, vykázalo za první pololetí více než 10% nárůst tržeb z přepravy cestujících

Po zavedení bodového systému v rámci nového silničního zákona se dynamika růstu tržeb zrychlila až na přibližně 25 %.

Meziroční nárůst celkových tržeb z přepravy cestujících ve výši 10,7 % zaznamenaly v prvním pololetí pokladny největšího nádraží Českých drah na území Moravskoslezského kraje (3. největší nádraží v rámci celé ČR) – Ostravy-Svinova. Za prvních 6 měsíců letošního roku činily tržby za mezinárodní a vnitrostátní jízdné přibližně 49,6 milionů Kč; zatímco v loňském roce dosáhly tržby hodnoty přibližně 44,8 milionů Kč. V rámci celého obvodu uzlové železniční stanice Ostrava-Svinov pak byla vykázána míra růstu tržeb ve výši 11,5 %, kdy letošní tržby dosáhly za období leden – červen 2006 – 81,3 milionů Kč. Stejný ukazatel v loňském roce činil 72,9 milionů Kč.

Při srovnání měsíců červenec 2005 a 2006 byla zaznamenána ještě vyšší dynamika růstu tržeb. Ta dosáhla přibližně 25 %, když podle předběžných kalkulací tržby za měsíc červenec 2006 v rámci železniční stanice Ostrava-Svinov dosáhly přibližně 8 milionů Kč. V roce 2005 přitom stejný ukazatel činil 6,4 milionů Kč. Silný nárůst tržeb byl přitom zaznamenán především díky platnosti nového silničního zákona od 1. 7. 2006 a nabídce služeb ČD, kdy řada cestujících, kteří před tím využívali k cestám především osobní automobil, začala dávat na dálkových spojích přednost spojům Českých drah. Růst tržeb také motivuje širší nabídka dálkového spojení v letošním roce, která se zvýšila především díky zavedení spojů SC Pendolino na trase Praha – Ostrava.

Na konci června 2006 byla oficiálně ukončena kompletní modernizace železniční stanice Ostrava- Svinov. Ta dnes nabízí novou výpravní budovu se širokým spektrem služeb pro cestující – včetně pokladen přijímající platební karty, služeb ČD centra, ČD Lounge, možnost připojení na internet prostřednictvím technologie Wi-Fi a další. Součástí je také provázání s přednádražním terminálem s přímým napojením na autobusové linky MHD a s docházkovou vzdáleností na tramvajové linky. V prostorách přednádraží byla také vytvořena nová parkovací místa systému P+R umožňující pohodlně kombinovat dojezd osobním autem na nádraží a dále cestu vlakem. Současně České dráhy ve spolupráci s provozovatelem parkovacího domu KOMA – Parking na nádraží v Ostrava-Svinov nabízejí možnost zvýhodněného parkování. Každý, kdo při placení předloží platný jízdní doklad Českých drah, zaplatí za parkování v parkovacím domě KOMA nižší cenu. Parkování po dobu jedné hodiny tak například zákazníka ČD vyjde na 15 Kč (standardní cena je 20 Kč), na 7 a více hodin 99 Kč (standardní cena je 150 Kč) a při parkování po dobu 30 dnů zaplatí zákazník Českých drah 1500 Kč (standardní cena je 2000 Kč). Nabídka platí prozatím do konce letošního roku.

Nádraží Ostrava Svinov je s denní frekvencí cestujících ve výši až 30 tisíc největším nádražím ČD na území Moravskoslezského kraje. Cestujícím nabízí denně kompletní portfolio přepravních služeb Českých drah – až 6 párů spojů SC Pendolino, 9 párů spojů kategorie EC, IC a Ex a širokou nabídku spojení vlaky dalších kategorií. Z Ostravy Svinova lze vlaky ČD – vedle míst na území ČR cestovat například do Polska, na Slovensko, do Rakouska či Ruské Federace. Spojení s Prahou je k dispozici takřka každou hodinu a vlaky SC Pendolino trvá 3 hodiny 22 minut. Klíčovou roli hraje Ostrava Svinov také v regionální dopravě. V rámci systému MS Takt nabízí spojení regionálními vlaky ČD v 1–2 hodinovém taktu s významnými centry Moravskoslezského kraje (Bohumín, Opava, Český Těšín, Havířov, apod.). Od letošního prosince bude zahájen provoz vlaků v elektrické trakci také mezi Ostravou Svinovem a Opavou Východ. České dráhy na trať nasadí nové moderní dvoupodlažní jednotky řady 471.

Aleš Ondrůj
Tiskový mluvčí Českých drah, a. s.