Hlavní navigace

Nechte si přepočítat havarijní pojistku!

V prvním měsíci roku značná část motoristické veřejnosti odesílá platby za svou havarijní pojistku. Ne každý však ví, že by výši této částky mohl rok od roku snižovat. Klesá-li pojistná hodnota vozu, měla by takovou skutečnost odrážet i cena pojištění. Danou skutečnost nám potvrdil také poslední spotřebitelský průzkum v oblasti havarijního pojištění.

Sdílet

Havarijní pojištění vozu je možné rozdělit do tří skupin podle metody výpočtu pojistné hodnoty. Automobil si můžeme pojistit na cenu nového vozu, hodnotu časovou nebo obecnou. Jestliže zvolíme časový či obecný způsob výpočtu, hraje v případné škodné události zásadní roli tabulková, resp. tržní cena vozidla. Právě při tomto postupu ocenění lze na pojistném ušetřit přinejmenším několik stokorun ročně. Pojistná hodnota zde totiž nemá konstantní charakter a tento vývoj by měl odrážet pohyb samotného pojistného.

Podle právního výkladu SOS zákon o pojistné smlouvě, zák. č. 37/2004 Sb., stanoví, že pojistník má právo požadovat na pojistiteli úpravu sumy pojistného, změní-li se pojistná hodnota věci. Michal Kebort, finanční specialista SOS, k tomu říká: „Stárnoucí vůz postupně ztrácí ze své ceny. To je neoddiskutovatelný fakt, kterého využívají samotné pojišťovny při výpočtu eventuálního odškodnění. Je tedy na místě žádat, aby obdobnému poklesu odpovídalo pojistné, jež za svůj vůz platíme.“

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů provedlo v průběhu listopadu 2007 průzkum zaměřený na každoroční automatický přepočet pojistného. V roli spotřebitelů jsme se dotázali čtrnácti pojišťoven působících na českém trhu. Odpovědi se nám dostalo od dvanácti respondentů a z jejich textu bylo patrné, že jsou si „práva na přepočet“ velmi dobře vědomi. Vysloveně negativní reakce jsme se nedočkali. Konstatovali jsme však s podivem, že automatickou možnost každoročního přepočtu zahrnulo do pojistné smlouvy v různé podobě pouze pět z dvanácti ústavů.

Ostatní nabízeli periodické přehodnocení jen formou osobní schůzky se zaměstnancem pojišťovny na pobočce. Často však zdůrazňovali, že by se vzhledem k dodatečným účtovaným položkám (za změnu smlouvy apod.) nemusela operace vůbec vyplatit. „Dodatečné personální náklady na obou stranách generuje především nutnost navštěvovat každoročně pojišťovnu. Jestliže pojišťovny na něčem ‘šetří‘, tak hlavně na tom, že mnoho klientů o možnosti přepočtu vůbec neví a oprávněných úspor se nedožadují!“ oponuje pojišťovacím poradcům Michal Kebort.

SOS tedy doporučuje, aby se motoristé při výběru pojistitele zaměřili i na možnost rekalkulace pojistného. Zvláště by se na to měli soustředit majitelé zcela nového vozu. Zde může podobná služba ušetřit každý rok i tisíce. Pokud pojistná smlouva klauzuli o automatickém přepočítání pojistného v závislosti na pojistné hodnotě neobsahuje, spotřebitel by se ho měl dožadovat osobně na pobočce.

Bližší informace o zmíněné problematice včetně srovnávací tabulky naleznete na našich webových stránkách (Levnější havarijní pojištění od Nového roku). Setkáte-li se u své pojišťovny s odporem, resp. budete-li přímo odmítnuti, můžete se obrátit na Spotřebitelská informační centra SOS po celé ČR či na poradenskou linku SOS – 900 08 08 08 (8 Kč/min). K dispozici je také elektronická poradna na webových stránkách www.spotrebitele.info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).