Hlavní navigace

Národní plán zavedení eura v ČR zveřejněn na internetu

Ministerstvo financí a Česká národní banka dnes na svých internetových stránkách zveřejnily Národní plán zavedení eura, který ve středu 11. dubna 2007 schválila vláda.

Doba čtení: 2 minuty

Národní plán vychází ze zkušeností zemí eurozóny ze zavedení eura a to včetně nedávného úspěšného přijetí eura ve Slovinsku. Plán představuje souhrn postupů a návodů pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí jednotné měny eurozóny připravit. Nastavuje například základní pravidla pro duální označování cen a duální oběh koruny a eura, úpravy informačních systémů a principy informování o zavedení eura. Klíčová je ochrana spotřebitele a minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor. Po schválení vládou je národní plán nyní k dispozici široké veřejnosti. Doporučuji, aby opatření a doporučení vyplývající z plánu byly už nyní sledovány zejména podnikateli. Některé změny související s přechodem na euro –zejména úpravy informačních systémů – je potřebné plánovat s velkým předstihem a je vhodné na ně myslet i v době, kdy nemá Česká republika ještě stanoven termín zavedení eura, říká národní koordinátor zavedení eura Oldřich Dědek. Národní plán je zpracován tak, aby byl připraven k aplikaci pro jakékoli datum zavedení eura, jak bude stanoveno vládou. Národní plán bude publikován také v tištěné podobě a na CD. Bude distribuován především standardními kanály pro informování o evropských záležitostech, zejména prostřednictvím Eurocenter, dodává zástupce národního koordinátora pro organizační otázky Petr Očko.

V situaci, kdy zatím Česká republika nemá stanoveno datum zavedení eura, je schválení národního plánu krokem, který dá jasný signál všem občanům o plánovaných krocích v praktických přípravách na vstup naší země do eurozóny.

Doplňující informace k Národnímu plánu zavedení eura:

Národní plán zavedení eura v České republice se skládá ze tří částí:

– část I – obecná část „Základní informace“ je exekutivním souhrnem národního plánu. Obsahuje základní principy, na kterých bude zavedení eura v České republice založeno, a shrnutí doporučení pro jednotlivé oblasti včetně doporučení národního koordinátora;

– část II – zvláštní část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“ obsahuje detailní popis doporučení a opatření v jednotlivých oblastech, jak je zpracovaly pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura;

– část III – slovník základních pojmů souvisejících s problematikou zavedení eura.

Specifická doporučení k přípravám na zavedení eura jsou směřována do šesti cílových oblastí:

1. Banky a ostatní subjekty finančního sektoru

2. Veřejné finance a veřejná správa a samospráva

3. Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele

4. Legislativní potřeby zavedení eura

5. Zdroje informací a komunikace

6. Informační a statistické systémy