Hlavní navigace

Ministerstvo financí prověřuje telefonické hazardní hry

V souladu se základním cílem fungování dozorové činnosti v oblasti loterií a jiných obdobných her, tedy s cílem zajistit ochranu české společnosti, zejména mladistvých před škodlivými vlivy hazardních her, odeslalo Ministerstvo financí dne 10. listopadu oznámení o zahájení správního řízení proti všem provozovatelům telefonických (audiotexových) her, kterým bylo v minulosti vydáno k této činnosti povolení.

Sdílet

Cílem tohoto opatření je prověřit, zda a nakolik efektivně zajišťují tyto společnosti plnění zákonných podmínek pro provozování hazardních her, když jednou z klíčových podmínek je povinnost provozovatele učinit taková opatření, aby zabránil v hazardní hře osobám mladším 18 let.

Ministerstvo financí současně udělilo pokyn příslušnému finančnímu ředitelství a jeho prostřednictvím finančnímu úřadu, aby operativně celou situaci prověřilo. Výsledky předběžné analýzy Ministerstva financí totiž ukázaly, že stávající systém aplikace opatření bránících mladistvým v možnosti hrát hazardní hru, není zcela dostatečný.

S požadavky na zefektivnění dodržování principu společenské odpovědnosti (zajištění opatření k zákazu hraní her mladistvými) seznámilo Ministerstvo financí všechny dotčené subjekty na oficiálnim konzultačním jednání dne 4. listopadu. Ze strany provozovatelů audiotexových her zazněl slib poskytnout ministerstvu všechny potřebné informace a navrhnout kroky ke zlepšení stávajícího stavu. Zahájení příslušných správních řízení je tak pouze pokračováním rozběhlé diskuse nad tímto závažným problémem.

Ministerstvo financí stanovilo provozovatelům telefonických her lhůtu pro vyjádření k dané problematice do 30. listopadu t.r.. Zároveň informovalo dotčené subjekty, že v případě, kdy požadované informace nebudou ze strany provozovatelů ve stanovené lhůtě předloženy nebo nebudou dostatečné, zváží Ministerstvo financí další postup. Jednou z dalších možností postupu Ministerstva financí je i zrušení povolení k provozování všech telefonických her.

Svým postupem chce Ministerstvo financí jasně demonstrovat, co je jeho základním cílem v této citlivé oblasti. A vůči všem subjektům bude postupovat stejně, ať se jedná o internetové sázky nebo telefonickou hru. Rovnost podmínek pro všechny subjekty je po principu společenské odpovědnosti druhým ze zásadních principů činnosti dozorových orgánů v oblasti regulace provozování hazardních her.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).