Hlavní navigace

MEXX Reality: Franšíza jako nástroj pro rozšíření pobočkové sítě

Kdy jindy, když ne v době růstu ekonomiky a všeobecné prosperity, je vhodná doba pro rozšiřování pobočkové sítě. ČNB čeká dle aktuální prognózy růst HDP o 5,5 až 6,7 % v letošním roce a v roce 2008 to je 4,1 až 6,7 %.

K rozšiřování společnosti lze přistoupit dvěma základními způsoby. První z nich je zakládání klasických poboček a s tím spojené náklady správy a náročnost managementu. Druhý způsob, který zvolila i MEXX Reality, je rozšiřování pomocí franchisingu.

Součástí rozvojového projektu společnosti MEXX Reality je i vybudování sítě partnerských organizací/franšíz v jednotlivých krajích České republiky. „Poskytování franšízových licencí je součást strategie, kterou jsme sestavili v roce 2006, a kterou se nám daří naplňovat,“ říká Petr Čech, ředitel franchisingu MEXX Reality. Franšízový koncept MEXX Reality je založen na čtyřech základních pilířích, které zahrnují marketing, technologie, personalistiku a model spolupráce mezi centrálou a jednotlivými pobočkami. „Velmi důležitý je v celém projektu informační systém,“ upřesňuje Čech a dodává, že užité technologie výrazně napomáhají efektivitě obchodování a správy jednotlivých poboček. Podle Čecha je koncept MEXX Reality výjimečný tím, že mateřská společnost klade důraz na kvalitu spolupráce a maximální proklientský přístup spojený s budováním sítě renomované značky. MEXX Reality rozhodně nechce jít cestou prodeje licencí za každou cenu, ale vždy pečlivě vybírá partnery tak, aby tento partner, který bude mít zaručenou značkovou exkluzivitu v daném regionu, ve všech ohledech splňoval standardy společnosti MEXX Reality.

MEXX Reality na sklonku loňského roku otevřela první pobočku na bázi franšízy v Brně. Ředitel brněnské franšízy MEXX Reality, pan Daniel Rudzan potvrzuje, že centrála společnosti výrazně pomohla při rozjezdu pobočky. „Během půlroční zkušenosti musím potvrdit, že servis, který jsme od centrály dostali a průběžně dostáváme, je maximální,“ říká Rudzan. „Pomoc se zařízením prostor a samotným rozjezdem byla pro nás velmi cenná, protože jsme se dříve já ani majitel společnosti v oblasti obchodování s realitami nepohybovali,“ dodává Rudzan a upřesňuje, že marketingová podpora a školení zaměstnanců spojené se vzdáleným koučingem jsou také neocenitelné.

Po úspěšné první brněnské franšíze otevírá na počátku srpna MEXX Reality další svoji pobočku, tentokrát v severočeském Liberci. „Pilotní projekt franšízy v Brně nám potvrdil správnost naší strategie a účinnost koncepce,“ podotýká Čech a dodává, že nezávisle na tom jednají se zájemci o otevření poboček v dalších regionech v ČR. „Jednání s potencionálními partnery je poměrně zdlouhavý proces. Vždy chceme protistranu co nejlépe poznat, abychom mohli eliminovat co možná nejvíce rizikových faktorů,“ uzavírá Petr Čech.