Hlavní navigace

Lufthansa drží vzestupný kurz i po prvním pololetí 2008

Provozní výsledek dosáhl 705 milionů eur. Představenstvo koncernu setrvává na původní prognóze celoročního výsledku.

Sdílet

Společnost Deutsche Lufthansa AG pokračuje ve svém kurzu zlepšování provozního výsledku. Za prvních šest měsíců roku 2008 zvýšil podnik rozsah nabídky i prodeje. Provozní výsledek koncern vylepšil na 705 milionů eur, což ve srovnání s prvním pololetím roku 2007 představuje zvýšení o 219 milionů eur. Podíl nově konsolidované společnosti SWISS na tomto výsledku činil 157 milionů eur. Skupina vykázala čistý zisk ve výši 402 milionů eur. Za stejné období předchozího roku přitom činil 992 milionů eur. V něm však byl zahrnut i zisk ve výši 503 milionů z prodeje podílu ve společnosti Thomas Cook AG a další výnos ve výši 71 milionů eur ze zpětného odkupu vlastních akcií společností WAM Acquisition S.A. „Výsledek je obrazem naší vysoké výkonnosti ve velmi náročném prostředí a oceněním dobré práce všech součástí společnosti Lufthansa a dalších společností koncernu, jakou je například SWISS. Pozitivní výsledek je rovněž odrazem důkladných preventivních opatření,“ uvedl Wolfgang Mayrhuber, generální ředitel společnosti Lufthansa při prezentaci pololetních údajů.

Ke zlepšení výsledku přispěly všechny provozní úseky koncernu Lufthansa. Na segment přepravy cestujících měl negativní dopad enormní nárůst cen pohonných hmot a omezená poptávka na některých trzích. Je tedy potěšitelné, že prodeje vzrostly navzdory citelnému zatížení světové ekonomiky. Rozhodující roli zde sehrály atraktivní prémiové produkty, cílené rozšíření nabídky i úspěšná integrace společnosti SWISS. Mayrhuber zdůraznil, že ve složitém tržním prostředí je právě teď důležité se intenzivněji soustředit na věci, které lze manažersky ovlivnit. Jiné aerolinky již musely seškrtat letové řády a výrazně zredukovat své letové parky či personální kapacitu. Vedle kvalifikovaného zajištění se proti náhlým změnám cen pohonných hmot Lufthansa klade důraz zejména na kvalitu poskytovaných služeb, racionalizaci interních nákladů, obchodní flexibilitu a další specifická preventivní opatření. Segment logistiky dosáhl v prvních šesti měsících výrazného zvýšení obratu stejně jako vyššího provozního výsledku. Rostl také segment technických služeb i jeho podíl na celkově dobrých výsledcích skupiny. Segment cateringu dosáhl srovnatelného výsledku s předchozím rokem. Segment IT služeb těžil především z cíleného řízení nákladů.

K budoucímu vývoji skupiny Lufthansa Mayrhuber uvedl: „Bezesporu velmi dobré pololetní výsledky nám však nesmí dovolit nevnímat budoucí velké výzvy. Lufthansa má velkou šanci, aby i za stále obtížnějších tržních a konkurenčních podmínek ještě zlepšila svou pozici na trhu.“ Mayrhuber je přesvědčen, že přijatá opatření spolu se zvýšeným důrazem na snižování provozních nákladů se jistě neminou účinkem. Lufthansa proto i nadále předpokládá, že v roce 2008 bude moci navázat na dobré výsledky předchozího roku. Rizika spočívají v pokračujícím zvyšování cen pohonných hmot, v trvalém poklesu světového hospodářství, či v dosud nepředvídatelných dopadech dalších možných stávek a možnému nárůstu mzdový nákladů v důsledku kolektivního vyjednávání.

První pololetí 2008 v číslech

Obrat koncernu Lufthansa činil za prvních šest měsíců roku 2008 12,1 miliardy euro, tedy o 19,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Tržby z dopravy vzrostly o 25,6 % na 9,7 miliardy eur. Rozhodující roli sehrál vyšší počet cestujících ve spojení s vyššími průměrnými výnosy v segmentu přepravy cestujících, jakož i plné včlenění společnosti SWISS do skupiny Lufthansa. Provozní výnosy se v prvním pololetí 2008 celkově zvýšily o 19,1 % na 12,9 miliardy eur.

Provozní výdaje se v průběhu prvního pololetí 2008 zvýšily na 12,1 miliardy eur, což bylo způsobeno především nárůstem cen pohonných hmot. Výdaje byly podmíněny jak cenovými a množstevními faktory, tak náklady na konsolidaci skupiny.

Provozní výsledek vzrostl v prvních šesti měsících o 219 milionů na 705 milionů eur. Výsledek koncernu činí 402 milionů eur. V roce 2007 byl v této položce zahrnut i zisk z prodeje podílu ve společnosti Thomas Cook a ze zpětného odkupu akcií společností WAM Acquisition S.A.

Lufthansa ve sledovaném období investovala do vlastního rozvoje 1,2 miliardy eur. Z této částky připadlo 765 milionů na rozšíření a modernizaci letového parku a 214 milionů na získání 19% podílu ve společnosti JetBlue Airways Corporation. Provozní cash flow činilo 1,8 miliardy eur. Koncern ke konci prvního pololetí 2008 vykázal čistou likviditu ve výši 916 milionů eur.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).