Hlavní navigace

Lidé si cení nejvíce života, v pojištění se to ale zatím neodráží

Z výzkumného šetření realizovaného pro Českou pojišťovnu* ve 4. čtvrtletí minulého roku vyplývá, že si nejvíce pojišťujeme svůj majetek, konkrétně auta a domácnost. Zákonem stanovené povinné ručení mělo podle výzkumu na konci roku 2003 sjednáno 43 % dotázaných a pojištění domácností 36 % z obecné populace. Méně využíváme pojištění, jejichž cílem je vyhnout se propadu životní úrovně v případě nepříznivé události - úrazové pojištění využívá jen 29 % a životní pojištění 27 % lidí.

Nejčetnější však automaticky neznamená nejdůležitější. Za nejdůležitější pojistný produkt považujeme právě životní pojištění shodně s pojištěním domácností. Úrazové pojištění řadíme na druhé místo, následuje povinné ručení. Je zajímavé pozorovat proměnu vnímání jednotlivých druhů pojištění. V průběhu let významně narůstá význam úrazového a životního pojištění, komentuje výsledky Miroslav Řezník, ředitel marketingu České pojišťovny. Připisuji to dvěma faktorům: výzkum odráží vývoj stupnice hodnot. Lidé si více uvědomují, že se o sebe musí postarat sami a nespoléhat na zajištění od státu. Riziko ztráty příjmu rodiny v nenadálých životních událostech jako jsou těžký úraz, závažné onemocnění, trvalá invalidita či dokonce smrt živitele rodiny totiž stát nijak nepokryje. Zároveň jsem přesvědčen, že zde významně zapůsobila srozumitelná propagace a vzdělávání klientů pojišťoven právě v oblasti životního pojištění, dodává Miroslav Řezník.

Lidé jednoznačně upřednostňují uzavírání životní pojistky s pomocí pojišťovacích poradců – takto odpovědělo 79 % dotázaných. V bankách by této příležitosti využilo 17 % respondentů, pro uzavření pojistky po internetu by se rozhodla jen 4 % a pouze 1 % by využilo možnosti uzavřít pojištění po telefonu, v supermarketech či by uvažovalo o dalších možnostech. Osobní kontakt s pojišťovacím poradcem vychází logicky nejlépe. U produktů životního pojištění klienti vyžadují skutečně individuální poradenství, nabídku zpracovanou na míru a také jsou zvyklí na servis sedm dní v týdnu včetně večerních hodin, často v místě bydliště, a to nemůže žádná banka nabídnout, připomíná Miroslav Řezník.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem přesahujícím 37 procent. Spravuje 14,5 milionu smluv. Jejím hlavním akcionářem je společnost CESPO B.V. ze skupiny PPF.