Hlavní navigace

KPMG LLP varuje: Jste si jisti, že váš notebook je skutečně originál? Raději se přesvědčte!

Koupili jste si přes internet počítač nebo třeba tiskárnu? Raději se přesvědčte, že jsou pravé! Falšují se už totiž nejen CD, programy a filmy, ale také celé počítače, tiskárny a další výrobky z oboru informačních technologií.

Sdílet

Jeden z deseti IT produktů, které se na světě prodají, je falzifikát. Účetní a poradenská společnost KPMG UK odhaduje, že falešné výrobky IT připraví producenty originálních značkových produktů ročně o 100 miliard dolarů tržeb a nespočetnému množství spotřebitelů přinese zklamání v podobě špatné funkce výrobků, závad a neplatných záruk. Falšování značkového zboží představuje jednu z největších hrozeb svobodného trhu. Připravuje originální výrobce o velké částky z tržeb a ničí hodnotu značky. Ale nejen to. Plagiátoři zcizují duševní vlastnictví, potlačují inovace a okrádají zákazníky o kvalitu, kterou očekávají od originálních značek, řekl Richard Girenti, partner americké společnosti KPMG UK.

Společně s Aliancí pro potírání šedého trhu a falzifikátů (AGMA) uskutečnila účetní, auditorská a poradenská společnost KPMG UK průzkum v podnicích informačních technologií, jehož cílem bylo zmapovat rozsah problému s kopírováním značkových produktů, velikost škod, které falšování značkového zboží napáchá, a navrhnout metody možné obrany. Své poznatky a doporučení autoři shrnuli do konečné zprávy Řízení rizika falšování v odvětví informačních technologií.

Nejvýnosnější kriminalita vhodná i pro teroristy

Falšování značkového zboží patří v současné době k nejvýnosnějším kriminálním podnikům. Originální výrobci investují značné částky do výzkumu, vývoje, budování značky a propagace. Tyto náklady jsou započítány do konečné ceny výrobku. Plagiátoři tyto náklady nenesou, navíc neposkytují záruku ani servis, takže i když svůj výrobek prodají hluboko pod cenou originálu, vydělají obrovské marže. Ze zisků jsou pravděpodobně financovány také teroristické skupiny a teroristické akce, obávají se autoři výzkumné zprávy.

Obvykle si lidé pod pojmem „falšované zboží“ představují veksláky s falešnými penězi, prodavače CD na tržišti nebo chlapíka na rohu ulice s kapsami napěchovanými hodinkami, kterak oslovuje kolemjdoucí: Nechcete koupit levné Rolexy?

Falešné IT produkty se však nejčastěji prodávají po internetu. Distribuční kanály bývají úzce propojeny s výrobou. Neautorizovaní prodejci pak často ani netuší, že nabízejí falzifikáty.

Čína – plagiátorská velmoc

Výroba falzifikátů se nejvíce rozmáhá v Čínské lidové republice. Napomáhají tomu přímé zahraniční investice, které do Číny přinášejí moderní technologie a know-how. Společně s mimořádně levnou pracovní silou tvoří základ výroby falšovaného zboží. V případě IT přitom nejde o skromné rodinné podniky, ale o firmy se špičkovou technologií, ovládající náročné výrobní procesy. Výsledkem je výrobek, který od originálu často nerozeznají ani odborníci. Rozmachu falšování značek napomáhá podle názorů odborníků i čínská vláda přímou a nepřímou podporou, ochranářskými opatřeními a zcela neúčinnou kontrolou dodržování zákonů.

Bojujte na všech frontách

Průzkum odhalil, že účinnější ochranu proti falšování svých produktů mají ti výrobci IT, kteří problém řeší ve vrcholných řídících strukturách. KPMG UK a AGMA proto doporučují, aby se problému pravidelně a intenzivně věnovali členové vrcholového managementu nebo přímo správní rada podniku. Jedinou účinnou obranou proti falšování výrobků je kombinace metod a opatření. Jednotlivé akce nemají smysl, varuje dále Richard Girgenti. V první skupině možných opatření jsou taková, která mohou a měli by zavádět sami výrobci IT. Především jde o použití takového designu výrobků, který lze jen velmi obtížně napodobit. Dále mohou využívat radiofrekvenční identifikaci výrobků, bezpečnostní nálepky a jiné ochranné prvky při balení produktu.

Další opatření spočívají ve spolupráci se státními orgány, ve vymáhání právní ochrany v tuzemsku i v zahraničí, například prostřednictvím svých mezinárodních organizací typu AGMA atd. V neposlední řadě autoři studie doporučují věnovat pozornost svým obchodním a distribučním partnerům, hovořit s nimi o škodlivosti plagiátorství, naučit je falzifikáty rozeznávat a bránit se jejich infiltraci do distribučních a obchodních sítí. Stejnou pozornost je nutné věnovat i konečným uživatelům IT produktů.

Další informace z výzkumu

 • Výroba a prodej napodobenin originálních značkových produktů obecně se velmi rychle rozmáhají. Mezinárodní obchodní komora odhaduje, že v roce 2003 se jich na celém světě prodalo za 456 miliard dolarů, což je přibližně čtyřnásobek ročního HDP České republiky.
 • Americký patentový úřad tvrdí, že 66 procent falšovaného zboží zadrženého v celnicích a přístavech USA pochází z jižních oblastí kontinentální Číny. Majitelé obchodních značek odhadují, že 15 až 20 procent veškerého značkového zboží prodávaného v Číně jsou falzifikáty. Výrobci značkového zboží tam přicházejí ročně až o čtvrtinu tržeb.
 • Výroba falzifikátů v IT je poměrně nový problém. Proto se na zkušenosti s falzifikáty výzkumníci ptali také zástupců firem z tradičních odvětví, která s plagiátorstvím bojují už delší dobu (farmaceutický, kosmetický, textilní průmysl aj.). Získali několik indicií, podle nichž může výrobce značkového zboží poznat, že se na trhu rozmáhají falzifikáty:
 • Snižují se objednávky polotovarů od smluvních výrobních partnerů.
 • Rostou naopak objednávky sofistikovaných součástí, např. čipových sad.
 • Rostou prodeje přes neautorizované obchodníky, tzn. přes šedý trh. Tito obchodníci mohou prodávat legitimně i originální výrobky. Mohou však od neautorizovaných distributorů odebírat a prodávat i produkci plagiátorů.
 • Zvyšují se počty výrobků přijatých zpět k opravám. Většina originálních výrobců nabude jistotu ohledně podvodné výroby okamžitě, jakmile falzifikát přijde na opravu. Originální výrobce mívá přesné odhady o poruchovosti svého produktu. Nadměrná poruchovost je pak jasným signálem o průniku plagiátů na trh.
 • Výrobek se prodává za podezřele nízké ceny.
 • Lze vytipovat země a oblasti náchylné k rozvoji produkce falšovaných výrobků i k jejich velkým nákupům. Bývají charakteristické vysokou nezaměstnaností, nízkou kvalifikací pracovních sil a jejich „lácí“, špatným právním systémem a neúčinnými zásahy státního aparátu. Tento profil kromě kontinentální Číny splňují také např. Brazílie, Indie, Malajsie, Paraguay a země bývalého Východního bloku. Falšované zboží nakupují prakticky všechny rozvojové země.
 • Obranu proti šíření falzifikátů nelze organizovat z centra. Vždy je nutné být aktivní v té zemi, ve které originální výrobce podniká, a přijatá opatření modifikovat individuálně pro každou firmu a pro každou oblast.
 • Výrobou a prodejem falšovaného zboží se zabývá organizovaný zločin. Společnost Hewlett-Packard například vystopovala a usvědčila celý dodavatelský řetězec včetně ilegálního výrobního závodu. Celý systém zahrnoval pět zemí na dvou kontinentech. Výsledkem akce bylo zabavení tisíců falzifikátů v hodnotě mnoha milionů dolarů, likvidace několika společností a potrestání účastníků výroby a distribuce v řadě zemí.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).