Hlavní navigace

Komplexní pojištění pro podnikatele NOE Plus nyní s rozšířeným pojistným krytím

Allianz pojišťovna od července 2007 rozšiřuje pojistná krytí u komplexního pojištění podnikatelů NOE (nově NOE Plus), a to bez navýšení sazeb.

Doba čtení: 2 minuty

Komplexní pojištění pro podnikatele NOE (nově NOE Plus) zahrnuje pojištění všech obvyklých podnikatelských komodit, tedy pojištění provozního a výrobního zařízení a zásob, pojištění přepravovaného nákladu, budov i jiných staveb sloužících k podnikání, stejně jako pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojistný program je připraven ve formě balíčků (ve variantách Normal, Optimal a Exkluziv), které pokrývají celou škálu rizik. Jednotlivé varianty se od sebe liší rozsahem pojistné ochrany (co je pojištěno), rozsahem pojistných nebezpečí (proti čemu je klient pojištěn), limitem pojistného plnění (do jaké výše bude poskytnuta náhrada škody), územním rozsahem krytí (pro jaké státy pojištění platí) a výší pojistného. Každý klient si tak podle svých individuálních potřeb může zvolit a sestavit kombinaci komplexního pojištění na míru.

Od 1. července rozšiřuje Allianz pojišťovna komplexní pojištění NOE Plus o další pojistná krytí:

  • do všech variant pojištění NOE je nově zařazeno pojištění odpovědnosti za věci převzaté a věci zaměstnanců. Ve variantách Optimal a Exkluziv Plus je navíc i pojištění odpovědnosti za věci odložené, vnesené a užívané;
  • varianta Exkluziv Plus nově zahrnuje i pojištění přepětí;
  • ve variantách Optimal a Exkluziv Plus byl zvýšen limit na připojištění pro cennosti v trezoru z dosavadních 10 % pojistné částky a max. 200.000 Kč na 20 % pojistné částky, maximálně 400.000 Kč;
  • u variant Optimal a Exkluziv Plus byla do pojištění movitých věcí nově zařazena denní tržba odcizená při loupeži;
  • ve variantě Exkluziv Plus byl zvýšen limit na připojištění pro budovy a movité věci z dosavadních 10 % pojistné částky a max. 200.000 Kč na 20 % pojistné částky, maximálně 400.000 Kč;
  • ve variantě Exkluziv Plus byla do pojištění movitých věcí nově zařazena přenosná i nepřenosná kancelářská elektronika. Limit je 20 % pojistné částky, maximálně 400.000 Kč.

Uvedená rozšíření pojistných krytí jsou nabízena za stávajících sazeb (bez navýšení).

Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus je určeno především malým a středním podnikatelům z oblasti výroby, obchodu i služeb. Stejně dobře jej mohou využít majitelé nemovitostí. Kvalitu a oblíbenost pojistného programu NOE potvrdila i ocenění Zlatá koruna 2004 a 2005 v soutěži o nejkvalitnější finanční produkty na trhu.