Hlavní navigace

Komerční banka začíná nabízet úvěry s M-zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky

Komerční banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka podepsaly Smlouvu o poskytování záruk k vybranému portfoliu úvěrů - takzvaných M-záruk - v rámci programů Start a Záruka.

Doba čtení: 2 minuty

Komerční banka je první bankou, která s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) uzavřela kompletní sadu smluv k tomuto novému typu záruky. Vedle dvou již zmíněných programů to jsou ještě programy Panel a Trh, kde rámcovou spolupráci obě banky potvrdily svým podpisem již v červnu. Produkt M-záruka vznikl z iniciativy ČMZRB jako reakce na zrychlování úvěrových procesů v bankách, které financují malé a střední podnikatele.

„Základními vlastnostmi nové záruky jsou administrativní jednoduchost, výhodná cena a hlavně rychlost vystavení záruky za úvěr čerpaný u Komerční banky,“ uvedl Zdeněk Mojžíšek, výkonný ředitel pro marketing Komerční banky. M-záruka je poskytována v rámci několika programů ČMZRB:

  • Program PANEL je určen k usnadnění financování oprav a modernizace bytových domů postavených panelovou technologií – záruka kryje až 80 % nesplacené jistiny úvěru s jistinou do 10 mil. Kč. Splatnost úvěru není ze strany ČMZRB omezena.
  • Program ZÁRUKA je určen na projekty MSP realizované mimo území Prahy. Výše ručení u M-záruky je až 70 %, výše zaručovaného úvěru je omezena na 5 mil. Kč, doba ručení je maximálně do 15 let.
  • Program TRH je určen i začínajícím podnikatelům a je zaměřen na projekty realizované na území Prahy. Výše ručení u M-záruky v programu TRH je až 70 %, výše zaručovaného úvěru je omezena na 5 mil. Kč, doba ručení je maximálně do 15 let (u začínajících podnikatelů až 80 %, výše úvěru do 1,5 mil. Kč).
  • Program START je určen pouze začínajícím podnikatelům a pokrývá projekty realizované mimo území Prahy. Výše plnění ze záruky je 80 %, výše záruky je omezena na 1,2 mil. Kč (tj. kryje úvěry do 1,5 mil. Kč).

M-záruka bude mít v Komerční bance uplatnění v rámci již existujících úvěrových programů. Standardně budou M-zárukou zajišťovány například podnikatelské Profiúvěry nebo úvěry na opravu bytových domů – Program Bytový dům. Vystavení M-záruky může v případě poskytování podnikatelských úvěrů nahradit jiné, administrativně náročnější způsoby zajišťování, například nemovitostí, čímž se celý proces zjednoduší a urychlí. V rámci programů Trh a Start se také otevírá možnost financování začínajících podnikatelů. Podmínkou je kvalitní podnikatelský záměr a finanční plán projektu prokazující ekonomickou návratnost.

K bankovnímu úvěru, který je zajištěn M-zárukou, a který byl poskytnut začínajícímu podnikateli anebo také podnikateli ze strukturálně postiženého regionu, může klient navíc od ČMZRB získat jednorázový příspěvek ve výši až 15 % vyčerpané výše úvěru.

Podrobné informace o jednotlivých typech M-záruky lze obdržet u obou spolupracujících ban­k.