Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za první pololetí letošního roku nekonsolidovaný čistý zisk 3,9 mld. Kč

Praha 29. července 2004 - Komerční banka vykázala za prvních šest měsíců letošního roku podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 3,9 mld. Kč. Tohoto výsledku KB dosáhla díky úspěšnému rozvoji obchodních aktivit, který příznivě ovlivnil vývoj v oblasti čistých úrokových výnosů a poplatků a provizí, a dále také díky úspěšnému řízení nákladů, a to i přes negativní vliv zvýšených příspěvků do Fondu pojištění vkladů a změny sazeb DPH. Čisté provozní výnosy vzrostly na srovnatelném základě o 3 % a zisk před tvorbou opravných položek a rezerv se zvýšil o 5 %. Meziroční pokles čistého zisku o 5 % byl, navzdory dobrým obchodním výsledkům a úspěšnému řízení nákladů, způsoben především loňským jednorázovým rozpouštěním opravných položek, které souviselo s prodejem nedobytných pohledávek, a tvorbou opravných položek k portfoliu CDO (cenné papíry zajištěné aktivy). Po odečtení těchto vlivů zůstává tvorba opravných položek banky nadále nízká.

Sdílet

Vývoj obchodních aktivit:

Komerční banka v první polovině letošního roku pokračovala v úspěšném rozvoji svých obchodních aktivit. Počet klientů se meziročně zvýšil o 7 % na 1,37 milionů. Více než 56 % z nich, tj. 771 000, využívá některý z kanálů přímého bankovnictví KB: telefonní, internetové nebo PC bankovnictví, které umožňuje snadný a pohodlný přístup do banky a k jejím službám.

Výrazně se zvýšilo úvěrování občanů. Celkový objem hypotečních úvěrů občanům činil 26 miliard Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2003 se zvýšil o 45 % . Objem spotřebitelských úvěrů od června loňského roku vzrostl o 17 % na 9,6 mld. Kč.

Nadále rostla rovněž dynamika úvěrování podnikatelů a malých firem. V prvním pololetí letošního roku poskytla KB těmto klientům 4 400 podnikatelských půjček o celkovém objemu 4,1 mld. Kč, a to zejména díky úspěšnému produktu Profi úvěr. Díky pokračujícím inovacím se Profi úvěr stal pro klienty ještě atraktivnějším a dostupnějším. Podíl Profi úvěrů na celkovém počtu nově poskytnutých podnikatelských úvěrů v daném segmentu se zvýšil na téměř 80 %. Celkový objem úvěrů malým podnikům vzrostl o 47 % na 8,4 mld. Kč.

Středním podnikům a obcím a městům poskytla KB v prvním pololetí 2004 úvěry v objemu 26,1 mld. Kč, neboli o 55% více než ve stejném období roku 2003. U středních podniků se objem poskytnutých úvěrů zvýšil o 68 %. Celkový objem úvěrů se zvýšil o 22 % na 35,7 mld. Kč.

KB uvedla během prvních šesti měsíců letošního roku na trh některé nové či inovované produkty, aby tak nadále zvyšovala kvalitu poskytovaných služeb a podporovala křížový prodej produktů. V dubnu KB nabídla nový pojišťovací produkt Merlin, který chrání klienty proti následkům ztráty nebo odcizení a případného zneužití platebních karet vydaných Komerční bankou. Poskytuje zajištění proti případnému zneužití jako je např. neoprávněný výběr hotovosti nebo zneužití osobních dokladů a klíčů odcizených spolu s kartou. KB nadále nabízí produkt bankopojištění Vital. V průběhu prvního pololetí prodala 24 000 těchto produktů s celkovým předepsaným pojistným 1,4 mld. Kč.

Finanční výsledky

Úspěšný vývoj obchodních aktivit vedl k pozitivnímu vývoji v oblasti výnosů z hlavních bankovních činností. Čisté úrokové výnosy činily 6,1 mld. Kč a zaznamenaly obrat směrem vzhůru – meziročně se zvýšily o 3 %. Čisté poplatky a provize vzrostly o 3 % na 4,3 mld. Kč. Nekurzové poplatky a provize se meziročně zvýšily o 7 %, a to díky rozšiřování úvěrových aktivit a rostoucímu počtu a objemu transakcí. Na druhé straně meziročně poklesly příjmy z devizových poplatků a provizí o 11 % na 849 mil. Kč, což je způsobeno klesajícím objemem těchto transakcí. Čistý zisk z finančních operací ve výši 358 mil. Kč byl vykázán v souladu s novým principem účtování změn reálné hodnoty cenných papírů v portfoliu k prodeji a na srovnatelném základě se snížil o 13,3 % z loňských 413 mil. Kč. Ostatní příjmy se zvýšily o 14 % na 384 mil. Kč a obsahují především dividendy přijaté od dceřiných a přidružených společností. Čisté provozní výnosy činily 11,2 mld. Kč a na srovnatelném základě se zvýšily o 3 %. Komerční banka nadále pokračovala v úspěšném řízení nákladů. Personální náklady se mírně snížily o 1% na 2,4 mld. Kč. Tyto náklady byly částečně ovlivněny snížením počtu zaměstnanců o 12 % na 7 926. Všeobecné provozní náklady se meziročně zvýšily o 0,2 % na 2,7 mld. Kč a byly v roce 2004 negativné ovlivněny vyššími odvody do Fondu pojištění vkladů a změnou sazby DPH. Tyto negativní faktory byly vyváženy pokračujícími úsporami nákladů v rámci banky. Odpisy se vzhledem k pokračujícím investicím zejména do IT, nových bankomatů a poboček zvýšily o 7 % na 809 mil. Kč. Celkové provozní náklady se mírně zvýšily o 0,8 % na 5,9 mld. Kč.

Čistá tvorba opravných položek k úvěrům činila 412 mil. Kč, oproti čistému rozpouštění opravných položek ve výši 114 mil. Kč ke konci června 2003. Výsledek za rok 2003 byl ovlivněn prodejem nebonitních pohledávek společnosti GE Capital Corporation a vyšším příjmem z plně odepsaných pohledávek. Po vyloučení těchto jednorázových vlivů zůstává tvorba opravných položek nízká a odráží vysokou kvalitu úvěrového portfolia banky. Rizikové náklady k úvěrům zůstávají na nízké úrovni 45 bazických bodů. Čistá tvorba opravných položek k cenným papírům dosáhla hodnoty 218 mil. Kč, a to v důsledku změn ratingů některých podkladových aktiv portfolia CDO. Celková tvorba opravných položek dosáhla výše 630 mil. Kč v porovnání s jejich čistým rozpouštěním ve výši 94 mil. Kč v roce 2003.

Komerční banka uzavřela v prosinci roku 2003 smlouvu se společností PGT Capital, přidruženou ke společnosti Global Payments Inc. a prodala jí svou majetkovou účast ve společnosti MUZO, a. s. za 34,7 mil. USD. Tato transakce byla vypořádána v únoru 2004 a celkový kladný finanční dopad do nekonsolidovaných výsledků činil 804 mil. Kč před zdaněním. Celkový čistý zisk z dceřiných a přidružených společností představoval 761 mil. Kč.

Daň z příjmů se snížila o 18 % na 1,6 mld. Kč. Čistý nekonsolidovaný zisk po zdanění za první pololetí letošního roku činil celkem 3,9 mld. Kč.

Celková aktiva Komerční banky dosáhla výše 459,5. mld. Kč, tj. o 3 % více než na konci roku 2003. Čisté úvěry a pohledávky klientům vzrostly o 3 % na 136,2 mld. Kč a celkové klientské vklady dosáhly výše 372,4 mld. Kč. Vlastní kapitál banky se snížil o 13 % na 35 mld. Kč. Tento pokles byl ovlivněn především dividendami za rok 2003 v celkové výši 7,6 mld. Kč, které byly schváleny k výplatě.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).