Hlavní navigace

Komerční banka financovala výstavbu nové bioplynové stanice v Tištíně

Zpracování zemědělských produktů a odpadů vzniklých při jejich výrobě umožní nové bioplynové stanici v Tištíně vyrobit ročně minimálně 4 220 MWh elektrické energie a 4 481 MWh tepla. Biologický odpad vznikající při výrobě bioplynu použije vlastník stanice - Agrodružstvo Tištín - jako kvalitní hnojivo v rostlinné výrobě.

Sdílet

Komerční banka poskytla úvěr na spolufinancování nákladů projektu ve výši 29 mil. korun a úvěr na předfinancování dotace ve výši 23 mil. korun. Investor získal na výstavbu dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 23,32 mil. korun a 10 mil. vložil z vlastních zdrojů. Celkové investiční náklady na výstavbu zařízení dosáhly 60,2 mil. korun.

V oblasti financování výstavby bioplynových stanic a získávání souvisejících dotačních zdrojů má Komerční banka četné zkušenosti. Na výstavbu dvanácti bioplynových stanic již poskytla 692 mil. korun úvěrových zdrojů, uvedl vedoucí Municipalit a Programů veřejné podpory Jan Hanuš. Průměrné náklady na výstavbu jedné bioplynové stanice se podle Hanuše pohybují kolem 70 milionů Kč.

Výstavba bioplynových stanic je v České republice podpořena státem. Provozovatelé bioplynových stanic mají legislativou garantované ceny výkupu vyrobené elektřiny. Aktuální výkupní cena je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ve výši 4,12 Kč za kWh. Výnosy z provozování bioplynové stanice jsou navíc v roce spuštění a v bezprostředně následujících pěti letech osvobozeny od daně z příjmů, doplnil Jan Hanuš.

Z dotačních programů mohou investoři získat dotaci na výstavbu obnovitelných zdrojů energie využívajících bioplyn až do výše 30 % uznatelných nákladů. Aktuálně se nabízejí tři dotační zdroje:

Opatření III.1.1 Diver­zifikace činností nezemědělské povahy v Programu rozvoje venkova

Cílem tohoto programu je v období 2007–2013 podpořit 119 projektů bioplynových stanic (v prvních třech výzvách již bylo podpořeno 38 % plánovaných bioplynových stanic). Čtvrtá výzva na bioplynové stanice byla uzavřena 9. 3. 2009, otevření dalšího kola žádostí o dotaci očekáváme v roce 2010.

Oblast podpory 3.1 v Prioritní ose 3 OP Životní prostředí

Aktuálně je otevřena 10. výzva v podoblasti podpory 3.1.2 (výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie). Až do 30. 6. 2009 lze podávat žádosti o dotace mimo jiné na výstavbu elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou). Dále jsou přijímány i projekty do podoblasti podpory 3.1.3 (výroba elektřiny a zároveň tepla z obnovitelných zdrojů energie) – zde mohou investoři požádat o dotace na kogenerační zařízení spalující bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. bioplynové stanice.

Výstavba bioplynových stanic může být podpořena také z programů EKO-ENERGIE (OPPI) či Zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky, avšak příjemcem podpory nemohou být zemědělské subjekty.

Zájemcům o využití dotačních zdrojů nabízí Komerční banka využití poradenských služeb specializovaného útvaru KB EU Point. Bankovní poradci zdarma vyhledají vhodnou dotaci pro projektový záměr a EU regionální specialista pak poskytne konzultaci přímo v místě realizace projektu. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pro klienty Komerční banky zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností. Výběr konkrétní firmy je ponechán na klientovi. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získají zájemci o služby KB EU Point od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).