Hlavní navigace

JESENÍK MÁ NOVÉ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Jeseník, 24. dubna 2007 – Dnes byla slavnostně ukončena výstavba I. a II. etapy nového multifunkčního centra pro cestovní ruch a lázeňství v Jeseníku. „Jako lázeňské město si Jeseník zaslouží mít podobné centrum, které bude sloužit nejen lázeňským hostům a turistům, ale také místním občanům,“ řekl dnes starosta Jeseníku Mgr. Petr Procházka.

Sdílet

Centrum, jehož výstavba byla zahájena v říjnu 2005, je tvořeno dvěma samostatnými objekty – vlastním multifunkčním centrem a zrekonstruovanou budovou bývalého hotelu Slovan. V I. etapě výstavby bylo vybudováno multifunkční centrum, které citlivě vyplnilo proluku v severní části Masarykova náměstí. Architektonicky vůdčím prvkem budovy je prosklený parter kolem středové obchodní pasáže, která se na konci rozdvojuje do atrií po stranách a jejíž osa směřuje k centrálnímu schodišti a výtahům. Nad pasáží je umístěn centrální světlík s ochozy, které v jednotlivých patrech lemují barevné světelné trubice. Do této budovy bude přemístěno Městské informační centrum. Zbývající plochy jsou určeny pro komerční využití. Součástí centra je i parkoviště. Architektonicky fasáda centra navazuje na vedlejší hotel Slovan, jehož rekonstrukce tvořila II. etapu výstavby multifunkčního centra.

Hotel Slovan vznikl v letech 1959–1960 rekonstrukcí původního hotelu Kretschmar. Od roku 1990 byl uzavřen kvůli plánované přestavbě, která však nebyla dokončena. Technický stav budovy se stále zhoršoval a hotel doslova hyzdil hlavní jesenické náměstí. Městský úřad Jeseník se proto dlouhodobě snažil tento stav napravit a budovu včetně sousední proluky uvést do stavu, který odpovídá jeho poloze v centru lázeňského města.

Bývalý hotel tvořily tři vzájemně sousedící a propojené domy. Autoři projektu plně respektovali regulační podmínky pro výstavbu v dané lokalitě a zohlednili také výšku říms a hřebenů sedlových střech okolní zástavby. Architektonický návrh byl reminiscencí zlaté éry hotelu Slovan, který byl nejen významným ubytovacím zařízením, ale také místem s kvalitní kuchyní a zákoutími zvoucími ke klidnému posezení. Jeho vyhlášená taneční vinárna měla podobnou pověst jako například kavárna Slavie v Praze. To vše se odrazilo i v návrhu dispozice nového hotelu. Do vnitrobloku pak bylo do nového přízemního podsklepeného objektu umístěno veškeré potřebné zázemí hotelu. Plochá střecha přístavby je osázena zelení a tvoří spojovací prvek s původní zástavbou. Materiálově i barevně byla fasáda přístavby sladěna se zadní fasádou hotelu

Na Masarykově náměstí byla fasáda opravena včetně zachování historizujících prvků a vybudování nového vchodu s markýzou. Náměstí oživily svou plastičností i barevností nové okenní prvky včetně okenních vikýřů. Dispozičně byl hotel navržen a rekonstruován s ohledem na maximální funkčnost provozu. „Za úspěšnou realizaci tohoto projektu patří dík všem, kteří se na ní podíleli,“ dodal starosta města Mgr. Petr Procházka. Zhotovitelem byla divize stavitelství Olomouc OHL ŽS, a.s., projekt zpracovala jesenická firma DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, jejíž zástupci na stavbě rovněž vykonávali autorský dozor. Technický dozor pro objednatele, město Jeseník, vykonávala společnost IDOP Olomouc. Celkové náklady na realizaci centra dosáhly 202,8 mil. Kč včetně DPH, z toho Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo 28,1 mil. Kč, ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního programu (SROP) bude uhrazeno 140,8 mil. Kč a zbylé prostředky hradí město Jeseník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).