Hlavní navigace

Investice do interních kontrol se vyplatí

Tři čtvrtiny společností oslovených v nejnovějším průzkumu Ernst a Young potvrzují, že investice do interních kontrol se vyplatí, a do budoucna plánují investovat ještě víc. Průzkum však odhalil i řadu oblastí, v nichž interní kontroly zůstávají neefektivní a které mohou znamenat pro společnost riziko.

Sdílet

Cílem průzkumu úrovně systémů interních kontrol (Internal Controls Survey 2007) bylo zjistit, zda společnosti, které nejsou povinny plnit požadavky amerického zákona Sarbanes-Oxley, vůbec do interních kontrol investují a jak účinné jsou jejich stávající interní kontroly ve finanční a provozní oblasti a v oblasti informačních technologií. Do průzkumu byly zařazeny společnosti s obratem přes 1 mld. EUR ze 17 zemí, které nejsou registrovány u americké komise pro cenné papíry (SEC).

Průzkum odhalil, že i přes zvyšující se investice v posledních letech zůstávají některé interní kontroly stále málo efektivní. Achillovou patou řady společností jsou především interní kontroly zaměřené na expanzi na zahraniční trhy, poakviziční integraci a investiční projekty, ať už se jedná o nákup nemovitostí nebo jejich výstavbu. Další problémovou oblastí jsou kontroly v oblasti řízení změn IT programů, správy přístupových práv a bezpečnosti těchto programů.

Většina organizací už přišla na to, že efektivně fungující systém interních kontrol má bezprostřední pozitivní dopad na jejich hospodářské výsledky, říká Jan Fanta, partner pražské pobočky Ernst a Young zodpovědný za služby ekonomického a podnikového poradenství. Náš průzkum ukázal, že tato oblast prochází v současnosti dynamickým vývojem a že management hledá nové cesty, jak k interním kontrolám přistupovat s maximální profesionalitou. Efektivně fungující systém interních kontrol totiž znamená konkurenční výhodu, dodal Fanta.

   Řada respondentů si současně uvědomuje, že v jejich systému interních kontrol stále zůstávají „hluchá místa“, takže i významná rizika, jimž je jejich společnost vystavena, mohou zůstat neodhalena. Mezi nejrizikovější oblasti z hlediska finančních kontrol patří účtování o smlouvách (48 %), výnosy příštích období (37 %) nebo daně (37 %). Jen velice málo respondentů se domnívá, že jejich interní kontroly v těchto oblastech jsou „velmi efektivní“.

   Průzkum odhalil významné nedostatky, pokud jde o program boje proti hospodářské kriminalitě – i když více než třetina respondentů považuje tento program za velice důležitý, 68 % oslovených organizací žádný takový program nemá.

   Názor na úroveň systému interních kontrol se lišil v závislosti na funkci, kterou respondent v organizaci zastává. Zatímco 36 % dotázaných finančních ředitelů se domnívá, že jejich systém interních kontrol pokrývá všechny provozní a ekonomické oblasti, totéž si myslí jen 19 % ředitelů oddělení interního auditu.

   Velká část respondentů nedokázala zhodnotit efektivitu jednotlivých nefinančních kontrol (10 – 30 %). Jestliže manažer, který má interní kontroly na starosti, přizná, že neví, co se vlastně v organizaci děje, mělo by to být pro představenstvo, akcionáře i věřitele varováním, upozorňuje Josef Severa, senior manažer Ernst a Young. Naštěstí si hodně manažerů uvědomuje, jak neblahé důsledky by to pro jejich organizaci mohlo mít. Celá polovina respondentů uvedla, že během následujících 12 měsíců budou do posílení interních kontrol v těchto oblastech investovat.

   Většina respondentů (57 %) monitoruje fungování všech typů kontrol, od strategických, přes kontroly dodržování legislativních předpisů až po provozní a finanční kontroly. Nicméně asi pětina oslovených manažerů (21 %) pravidelně sleduje pouze finanční kontroly. Při jednostranné orientaci na finanční oblast však hrozí riziko, že fungování některých významných provozních kontrol úplně unikne pozornosti vedení organizace.

   • 75 % respondentů hodlá v následujícím roce až dvou investovat do posílení interních kontrol, investice do zkvalitnění kontrol v klíčových provozních a ekonomických oblastech plánuje 51 % respondentů, v oblasti informačních technologií 49 % respondentů; lépe sladit systém interních kontrol se strategií společnosti a řízením klíčových rizik hodlá 44 % respondentů; posílit kontroly na celopodnikové úrovni chce 42 % respondentů;
   • Více než třetina respondentů (35 %) neprovádí pravidelné roční vyhodnocení rizik;
   • I když 72 % oslovených manažerů vyhodnocuje rizika, jimž je daná společnost vystavena ve strategické, provozní a finanční oblasti a v oblasti dodržování legislativních předpisů, pouze 57 % respondentů má monitorovací program, který sleduje fungování finančních a provozních kontrol; 21 % respondentů uvedlo, že sledují pouze fungování finančních kontrol;
   • 40 % respondentů uvedlo, že výbor pro audit dohlíží na existenci a efektivní fungování interních kontrol v jejich společnosti, v 16 % případů je zapojení výboru pro audit jen omezené.
     Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).