Hlavní navigace

Integrace investičních aktivit skupiny UniCredito Italiano na českém trhu

P r a h a 7. srpna - Představenstvo Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a představenstvo a dozorčí rada Živnostenské banky, a. s., vyjádřily souhlas s plánovanou transakcí, kterou se Pioneer Global Asset Management S.p.A. stane jediným vlastníkem společností ŽB - Trust, investiční společnost, a. s., a ŽB - Asset Management, a. s., dosud vlastněných Živnostenskou bankou, a. s. Všechny čtyři zmíněné společnosti jsou součástí přední evropské finanční skupiny UniCredito Italiano.

Doba čtení: 1 minuta

Pioneer Global Asset Management S.p.A. je globální holdingová společnost skupiny UniCredito Italiano odpovídající za investiční aktivity skupiny. PGAM užívá obchodní označení Pioneer Investments. K červnu 2003 obhospoda­řovaly dceřiné společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. celosvětově investice v objemu více než 110 miliard eur. Na trhy, kde Pioneer Investments působí, přináší zkušenosti a kvality manažera investic, který je aktivní již 75 let.

V České republice je Pioneer Global Asset Management S.p.A. jediným akcionářem Pioneer česká investiční společnost, a. s., a jediným společníkem Pioneer česká finanční společnost, s.r.o.

Plán transakce bude předložen ke schválení Komisi pro cenné papíry a oznámen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po udělení souhlasu a dokončení transakce bude následovat proces integrace společností Pioneer česká investiční společnost, a. s., Pioneer česká finanční společnost, s.r.o., ŽB – Trust, investiční společnost, a. s., a ŽB – Asset Management, a. s.

Jak Jiří Kunert, generální ředitel Živnostenské banky a. s., tak Daniel K. Kingsbury, ředitel divize Pioneer Investments New Europe, sdělili, že jsou s plánovanou transakcí na nejvyšší míru spokojeni a domnívají se, že integrace společností posílí kapacitu a pozici skupiny Pioneer Investments v oblasti správy aktiv a současně posílí kapacitu a pozici Živnostenské banky, a. s., v oblasti poskytování služeb klientům. Současně bylo oznámeno, že manažerským vedením procesu integrace byl pověřen Roman Pospíšil, od března generální ředitel Pioneer česká investiční společnost,a. s.