Hlavní navigace

Informace z prosincového zasedání burzovní komory

Tisková zpráva č. 29 z 15. prosince 2004

Sdílet

Na svém dnešním zasedání burzovní komora kooptovala nového člena, projednala zprávu o výsledcích obchodování za listopad 2004, schválila změny v Burzovních pravidlech v částech týkajících se členství, kontrolní činnosti, obchodování, kotace, správního řízení a komunikačního napojení členů s účinností od 1. 1. 2005 a schválila vyřazení čtyř emisí z obchodování na burzovním trhu.

 1. Kooptace nového člena burzovní komory

  Burzovní komora kooptovala pana Jana Klenora, člena představenstva Patria Finance, a.s., za nového člena burzovní komory. Výkon jeho funkce je podmíněn souhlasem Komise pro cenné papíry.

 2. Výsledky obchodování za měsíc listopad 2004

  Rekordní listopadový objem obchodů na trhu akcií a podílových listů ve výši 53,6 mld. Kč poprvé v historii pražské burzy překonal padesátimiliardovou hranici. Ve srovnání se říjnovým objemem se zvýšil o 25,6 %, meziročně pak o výrazných 153,6 %. I průměrný denní objem obchodů na trhu akcií dosáhl v listopadu rekordní hodnoty 2,55 mld. Kč a překonal dosud nejvyšší průměrný denní objem z února 2004 o 18,6 %. Již čtvrtý měsíc pokračoval růst hodnot průřezových burzovních indexů. Index PX 50 meziměsíčně přidal 10,9 %, index PX-D 11,1 % a index PX-GLOB 9,7 %. V listopadu překonala závěrečná hodnota indexu PX 50 dosavadní historické maximum ze 7. dubna 1994, když 24. listopadu dosáhla 1 012,9 bodu. Naopak listopadový objem obchodů s dluhopisy ve výši 44,2 mld. Kč zaznamenal meziměsíční 30,1% pokles, v meziročním srovnání pak poklesl o 33,6 %.

 3. Pravidla členství

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla – část Pravidla členství, která reagují na nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Změny se promítají především do podmínek členství akcionářů burzy a členství zahraničních osob, opatření ukládaných při neplnění povinností člena, zákazu manipulace a nakládání s vnitřními informacemi.

 4. Pravidla kontrolní činnosti

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla – část Pravidla kontrolní činnosti, která opětovně reagují na ZPKT. Kromě terminologických úprav se rozšiřuje kontrolní pravomoc na všechny osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody.

 5. Pravidla obchodování

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla v částech týkajících se obchodování (Pravidla obchodování, Pravidla pro automatické obchody, Pravidla obchodování ve SPAD, Pravidla udělování oprávnění k činnosti TT ve SPAD, Blokové obchody, Blokové obchody s nečleny registrované na burze, Stanovení průměrné referenční ceny dluhopisů a Speciální operace s cennými papíry). Změny v Burzovních pravidlech reagují na zákon o podnikání na kapitálovém trhu, což se promítá především do terminologie, a na nový předpis, který řeší vypořádání prostřednictvím vypořádacího systému.

 6. Kotační pravidla

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla v částech Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy a Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na oficiálním volném trhu burzy.

 7. Pravidla správního řízení

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla – část Pravidla správního řízení, která reagují na ZPKT a zohledňují legislativní úpravy v oblasti obchodování. Nová Pravidla správního řízení upravují vedení správního řízení při nepřijetí cenného papíru k obchodování, pozastavení obchodování a vyloučení cenného papíru z obchodování. Dále mj. řeší situace, kdy lze pozastavit obchodování z technických důvodů mimo správní řízení.

 8. Komunikační napojení členů burzy na AOS

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 Burzovní pravidla – část Komunikační napojení členů burzy na AOS. Nový předpis reaguje na novou službu pro členy burzy – záložní komunikační napojení prostřednictvím Internetu, které umožní zvýšit bezpečnost a snížit náklady na připojení členů.

  Pozn.: Nově schválené části Burzovních pravidel budou umístěny na internetových stránkách burzy v kapitole Legislativa (http://www.pse.cz/…dla_bcpp.asp).

 9. Vyřazení čtyř emisí z obchodování na burzovním trhu

  • Emise akcií ŽĎAS ISIN CS0005031152 bude vyřazena z obchodování na vedlejším trhu burzy s účinností od 30. prosince 2004 z důvodu zrušení registrace cenného papíru valnou hromadou emitenta. Posledním obchodním dnem je 29. prosinec.
  • Emise dluhopisů dluhopisů UNION LEAS. VAR/05 ISIN CZ0003700544 bude vyřazena z obchodování na vedlejším trhu burzy s účinností od 5. ledna 2005 na základě vlastní žádosti emitenta. Posledním obchodním dnem je 4. leden.
  • Emise dluhopisů ST.DLUHOP. 6,75/05 ISIN CZ0001000707 bude vyřazena z obchodování na hlavním trhu burzy s účinností od 14. ledna 2005 z důvodu splacení dluhopisu. Posledním obchodním dnem je 13. leden.
  • Emise dluhopisů TEPL.BRNO 10,80/05 ISIN CZ0003501025 bude vyřazena z obchodování na volném trhu burzy s účinností od 18. ledna 2005 na základě vlastní žádosti emitenta. Posledním obchodním dnem je 17. leden.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).