Hlavní navigace

HVB Bank vyplatila ze strukturálních fondů EU již půl miliardy korun

V rámci plnění smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a vítězem tendru na finančního manažera státu - HVB Bank Czech Republic a.s. a Českou pojišťovnou a.s. – byla již vyplacena příjemcům dotací ze strukturálních fondů Evropské unie částka dosahující půl miliardy korun.

„Výplata prostředků příjemcům dotací běží na základě platné smlouvy s Ministerstvem financí ČR. Fakt, že se Česká spořitelna, která zastávala funkci finančního manažera státu před vypsáním výběrového řízení, snaží výsledky této transparentní soutěže zvrátit, na průběhu výplat dotací nic nemění,“ uvedla Petra Kopecká, tisková mluvčí HVB Bank.

Výsledky výběrového řízení na finančního manažera státu pro roky 2007 až 2010, které v červnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo financí ČR, se snaží opakovaně zvrátit Česká spořitelna, která do té doby vyplácení schválených dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu zprostředkovávala. K námitkám vydal Úřad na ochranu hospodářské soutěže již jednou zamítavé stanovisko, nyní se zabývá rozkladem, který Česká spořitelna podala.

HVB Bank poskytuje podporu při získávání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie již od roku 2004 a to především prostřednictvím Evropského kompetenčního centra, které mimo jiné zajišťuje odborné zázemí pro celou oblast dotací a podpor v celé skupině UniCredit. Prostřednictvím Evropského kompetenčního centra HVB Bank se mohu klienti banky lépe zorientovat v oblasti čerpání podpor, je jim usnadněn proces podání žádosti a banka jim také napomáhá ke zvýšení jejich šancí na úspěšné přidělení a čerpání prostředků ze zdrojů EU.