Hlavní navigace

Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2011 společnosti MasterCard Incorporated

[Tisková zpráva] Společnost MasterCard Incorporated oznámila své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011. Společnost hlásí čistý zisk ve výši 608 mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst o 32,8 %, a zisk na rozředěnou akcii na úrovni 4,76 dolaru.

Sdílet

•    Čistý zisk dosáhl výše 608 mil. dolarů čili 4,76 dolaru na rozředěnou akcii

•    Čisté výnosy za 2. čtvrtletí vzrostly o 22,1 % na 1,7 mld. dolarů

•    Hrubý dolarový objem transakcí vzrostl o 16,4 % a objem nákupů o 16,3 %

•    Provozní výnosy za 2. čtvrtletí se zvýšily o 23,3 %

Společnost MasterCard Incorporated oznámila své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011. Společnost hlásí čistý zisk ve výši 608 mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst o 32,8 %, a zisk na rozředěnou akcii na úrovni 4,76 dolaru.

Čisté výnosy za 2. čtvrtletí roku 2011 dosáhly výše 1,7 mld. dolarů, což představuje 22,1% nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2010. V přepočtu na konstantní kurz se čisté výnosy zvýšily o 18,0 %. Největší podíl na tomto růstu měl:

•    16,4% nárůst hrubého dolarového objemu transakcí vypočteného z místních měn (811 mld. dolarů),

•    zvýšení přeshraničních objemů o 19,3 % a

•    zvýšení počtu zpracovaných transakcí o 17,4 %.

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů, motivačních prvků zejména u nových a obnovovaných smluv a také zvýšené objemy.

Celosvětový objem nákupů se oproti 2. čtvrtletí roku 2010 zvýšil o 16,3 % (vypočteno z místních měn) a dosáhl 608 mld. dolarů. K 30. červnu 2011 vydali finanční instituce, které jsou klienty společnosti, 1,7 mld. karet se značkou MasterCard a Maestro.

„Dvouciferný růst výnosů v tomto čtvrtletí byl možný díky solidním globálním výsledkům včetně značného nárůstu objemu zpracovaných transakcí. Vzrostly objemy plateb u našich stávajících zákazníků, ale získali jsme i nové,“ uvedl Ajay Banga, prezident a generální ředitel společnosti MasterCard.

„V průběhu čtvrtletí pokračovaly práce v oblasti mobilního obchodování, kde k významným počinům patří smlouva se společností Google a řadou dalších partnerů o spuštění projektu Google Wallet a také naše spojenectví se společností Isis v USA. Dále byla spotřebitelům v květnu zpřístupněna k užívání již dříve ohlašovaná služba bezkontaktních mobilních plateb kartami Orange a Barclaycard. K dalším významným uzavřeným smlouvám patří smlouva o obchodním spojenectví se společností China Union Pay, na jejímž základě bude možno její karty používat pro přeshraniční elektronické obchodování, i nová smlouva ohledně řady produktů se Swedbank ve Skandinávii a Pobaltí,“ dodává Banga.

Celkové provozní náklady se ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšily o 20,8 % na 782 mil. dolarů. Při vyloučení kurzových výkyvů činilo zvýšení provozních nákladů 17,1 %. Příčinou nárůstu celkových provozních nákladů je:

•    24,8% zvýšení režijních a administrativních nákladů způsobené vyššími osobními náklady a dalšími výdaji v souvislosti se začleněním akvizic a dalších strategických příležitostí,

•    7,1% zvýšení nákladů na reklamu a marketing který lze připsat zejména iniciativám určeným pro konkrétní zákazníky a sponzoringu.

•    43,2% zvýšení odpisů a amortizace především kvůli amortizaci nehmotného investičního majetku vzešlého z nedávných akvizic a průběžných investic do technologií.

Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 23,3 % a společnost vykázala provozní marži 53,1 %.

Ve 2. čtvrtletí roku 2011 společnost MasterCard vykázala ostatní výnosy ve výši 7 mil. dolarů, přičemž ve stejném čtvrtletí roku 2010 vykázala ostatní náklady ve výši 4 mil. dolarů. Příčinou této změny je pokles úrokových nákladů vzhledem k nižšímu přírůstku úroku v souvislosti s narovnáním sporů a snížení úroku z nejistých daňových pozic.

Efektivní daňová sazba společnosti ve 2. čtvrtletí roku 2011 činila 31,8 % oproti hodnotě 35,7 % ve stejném období roku 2010. Pokles způsobil zejména výhodnější mix příjmů z teritoriálního hlediska.

V dubnu 2011 upravilo představenstvo společnosti MasterCard program odkupu akcií a oprávnilo společnost k odkupu dalších kmenových akcií kategorie A v hodnotě 1 mld. dolarů – společnost je tak oprávněna odkoupit akcie za celkem 2 mld. dolarů. V průběhu druhého čtvrtletí společnost odkoupila přibližně 1,5 milionu ks akcií za přibližně 387 mil. dolarů. K  28. červenci společnost odkoupila dalších 77 700 ks kmenových akcií kategorie A celkem za přibližně 24 mil. dolarů, takže v rámci stávajícího oprávnění k odkupu zbývá ještě hodnota 935 mil. dolarů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).