Hlavní navigace

Hospodářské výsledky Skupiny ČSOB za rok 2007

Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %.

Sdílet

  • V roce 2007 dosáhla Skupina ČSOB čistého zisku ve výši 10 837 mil. Kč. Po očištění o jednorázový výnos z prodeje nemovitostí v roce 2006 čistý zisk vzrostl o 22 %.
  • Meziroční nárůst aktiv pod správou a vkladů činil 137,8 miliard Kč (+21 %). Tento růst byl tažen především vklady a penzijními fondy, které obojí za posledních 12 měsíců narostly o 24 %.
  • Obchodní úvěry vzrostly za posledních 12 měsíců o 84,1 miliardy Kč (+26 %). Z této částky připadá 74,1 mld. Kč na ČR, přičemž nejvíce přispěly hypotéky (+26,2 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+17,6 mld. Kč) fyzickým osobám a úvěry pro malé a střední podniky (+14,8 mld. Kč). Zbývajících 10 mld. Kč (13,3 mld. Sk) připadá na SR, kde nejrychleji rostly úvěry velkým podnikům (+5,0 mld. Sk) a retailové úvěry (+4,6 mld. Sk).
  • Provozní výnosy dosáhly 32 096 mil. Kč, provozní náklady pak 16 965 mil. Kč. Poměr náklady/výnosy za rok 2007 se tak meziročně zlepšil na 52,9 %.

P a v e l K a v á n e k, generální ředitel ČSOB, komentoval výsledky slovy: "Náš zisk vzrostl meziročně o 22 % na srovnatelné bázi. Dosažený čistý zisk přes 10,8 miliardy korun tak představuje absolutní rekord v dosavadní historii Skupiny ČSOB. Tento zisk přitom nezahrnuje žádné významné mimořádné výnosy, které by nesouvisely s naší obvyklou obchodní aktivitou a každodenním nasazením našich zaměstnanců. Díky skvělým výsledkům napříč všemi segmenty jsme navýšili objem poskytnutých úvěrů o 26 % a přitom nadále vykazujeme vysokou kvalitu úvěrového portfolia a pouze tříprocentní meziroční růst nákladů. Loňský rok byl pro nás také významný přestěhováním dvou a půl tisíc našich zaměstnanců z centra Prahy do otevřené, přátelské a zelené budovy v Radlicích a dokončením vlastnické integrace Skupiny ČSOB do Skupiny KBC, která je od června naším jediným akcionářem.“

Celkové provozní výnosy ČSOB v roce 2007 dosáhly 32 096 mil. Kč, tj. o 5 % více než byly nominální provozní výnosy v loňském roce. Po vyloučení vlivu loňského prodeje nemovitostí ve výši 975 mil. Kč se provozní výnosy meziročně zvýšily o 9 % z 29 500 mil. Kč na 32 096 mil. Kč.

Díky růstu objemu vkladů i úvěrů meziročně vzrostl čistý úrokový výnos (NII) o 16 % na 21 197 mil. Kč, který tak tvoří 66 % celkových provozních výnosů za rok 2007. Největší růst NII zaznamenal segment SME (+26 %), následovaný Poštovní spořitelnou (+21 %) a dceřinými společnostmi (+18 %). Zatímco výsledky v českém segmentu malých a středních podniků byly taženy objemy úvěrů i depozit, u Poštovní spořitelny NII rostl především díky růstu objemu vkladů.

Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6 % a činil 7 309 mil. Kč. Čistý výnos z obchodování (NTI), nejvíce volatilní část provozního zisku, meziročně poklesl o 10 %, což bylo způsobeno přeceněním portfolia CDO po turbulencích na globálních finančních trzích.

Celkové provozní náklady na konci roku 2007 dosáhly 16 965 mil. Kč, což představuje nominální nárůst o 2 % z 16 667 mil. Kč v loňském roce. Po očištění loňských nákladů o náklady na prodej nemovitostí vzrostly provozní náklady meziročně jen o 3 % z 16 550 mil. Kč na 16 965 mil. Kč díky přísné kontrole nákladů. Růst byl důsledkem expanze obchodních aktivit, investic do lidského kapitálu, nákladů spojených s přestěhováním do nové budovy a komunikačních nákladů tažených e-inovacemi.

Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 26 % na 402,4 mld. Kč. V ČSOB ČR rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: hypotéky fyzickým osobám (+48 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+28 %), spotřebitelské úvěry (+26 %), úvěry malým a středním podnikům (+34 %), úvěry velkým firmám (+11 %) a leasing (+21 %). Totéž platí pro Slovensko, kde celkové úvěry vzrostly o 22 % (v Sk), hlavně díky růstu úvěrů fyzickým osobám o 42 % (z toho hypotéky +51 %), růstu leasingu o 20 % a korporátních úvěrů o 16 %.

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více než 90 dní po splatnosti) k 31. 12. 2007 činí jen 1,72 % hrubého objemu úvěrů a podíl úvěrů v kategorii „Normal“ (IFRS klasifikace, PD 1–7) vzrostl o 3,29 procentního bodu na 96,13 % celkového uvěrového portfolia.

Celkový objem aktiv pod správou a vkladů vzrostl meziročně o 21 % na 788,4 mld. Kč ke konci roku 2007. K tomu nejvíce přispěl nárůst bankovních vkladů (+24 %). Mezi podílovými fondy v ČR se dařilo zejména zajištěným fondům. Aktiva pod správou v zajištěných fondech vzrostla o 46 % na 36,6 mld. Kč, a ČSOB tak potvrdila svoji pozici jedničky na trhu.

V roce 2007 pokračovala Skupina ČSOB ve svých inovačních aktivitách v podobě produktových inovací, distribučních inovací a neustálého zjednodušování procesů vedoucím k operační excelenci. Hlavními inovacemi v ČR byly např. Hypotéka on-line, Image karta, spořící produkt PS Červené konto, webové stránky CarPark pro operativní leasing, věrnostní program pro klienty PS, ČSOB Spořící účet pro podnikatele; na Slovensku potom VARIO hypotéka, která umožňuje změnu splátek a dobu splatnosti (až na 40 let) a okamžité splacení kdykoli po 30 letech atd.

Rok 2007 byl plný podstatných změn. Tři nejdůležitější byly:
  • V průběhu dubna až června 2007 se většina pražských zaměstnanců přestěhovala do nové ekologické budovy v Praze – Radlicích, což představuje důležitý milník na cestě k vysoce výkonné firemní kultuře. Nová budova dává prostor pro interakci 2 600 na služby orientovaných lidí.
  • V červnu 2007, KBC Bank NV se stala jediným akcionářem ČSOB, když dokončila odkup minoritních podílů od ostatních akcionářů. Tato operace byla financována z přebytečného kapitálu KBC.
  • Od 1.1.2008 funguje bývalá slovenská pobočka zahraniční banky jako samostatný právní subjekt, který vlastní všechny dceřiné společnosti ČSOB na Slovensku. KBC Banka tím získala přímou kontrolu nad ČSOB SR.

Více podrobností k finančním výsledkům Skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za rok 2007 na www.csob.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).