Hlavní navigace

Home Credit: Češi si pořizují stále více výpočetní techniky na splátky,

Praha 26. 9. 2006 – Podle průzkumu společnosti Faktum Invenio z ledna letošního roku má doma počítač 32 % obyvatel ČR starších 15 let, přičemž zákazníci společnosti Home Credit a. s. jsou v tomto směru výrazně vybavenější: počítačem doma disponuje celých 58 % z nich. Průměrná výše jednorázového spotřebitelského úvěru Home Credit, určeného na financování výpočetní techniky, činila v prvním pololetí 2006 více než 13,5 tisíce Kč. Osobní počítače, notebooky a příslušenství se na splátky nejvíce kupují v Jihočeském kraji.

Sdílet

Klienti Home Credit jsou lépe počítačově vybaveni než obecná populace

Podle průzkumu společnosti Faktum Invenio z ledna 2006 má v domácnosti osobní počítač 32 % obyvatel ČR starších 15 let. Z průzkumu dále vyplývá, že z pohledu sociodemografických skupin jsou uživateli především mladší věkové ročníky (nejčastěji do 29 let), s rostoucím věkem pak míra užívání počítačů klesá. Počítač dále využívají zejména studenti, vysokoškoláci, lidé s příjmy nad 30.000 Kč a muži.

Zákazníci Home Credit jsou v tomto směru výrazně vybavenější, protože podle výše zmíněného průzkumu počítačem doma disponuje celých 58 % klientů společnosti. Polovina z nich vlastní počítač poměrně nový, ne starší pěti let. Téměř 30 % klientů pak užívá počítač, jehož stáří nepřesahuje tři roky. Pokud jde o srovnání osobního počítače v domácnosti v rámci věkových kategorií: ve skupině od 21 – 30 let není rozdíl mezi obecnou populací a klienty Home Credit příliš významný, činí 49 % : 53 %. U věkové skupiny 41 – 50 let je ale rozdíl výraznější – 31 % : 61 % ve prospěch počítačově vybavenějších zákazníků Home Credit.

Klienti společnosti Home Credit si na jednorázový spotřebitelský úvěr nejčastěji pořizují celé počítačové sestavy a notebooky, ale i samostatné monitory, tiskárny a jiné PC komponenty. „Společnost Home Credit uzavřela v České republice první smlouvu na nákup počítače na splátky v listopadu 1998. Stoupající zájem klientů, a meziroční nárůsty v počtech uzavřených smluv, sledujeme již od roku 1999. K razantnímu zesílení poptávky však došlo až v posledních třech letech. Vrchol letošních prodejů výpočetní techniky lze očekávat s nadcházejícími podzimními měsíci, kdy rodiny investují do vybavení pro studenty a školáky,“ říká Ing. Miloš Stibor, předseda představenstva a generální ředitel Home Credit a. s.

Výpočetní technika na úvěr: v 1. pololetí 2006 průměrně 13.527 Kč

Průměrná financovaná částka na nákup výpočetní techniky se podle statistik Home Credit mění nejen v čase, ale i podle kraje. Zatímco v roce 2002 kulminovala na částce 20.701 Kč a následně postupně klesala až do prvního pololetí roku 2005 včetně, kdy představovala 12.449 Kč, od druhého pololetí loňského roku opět postupně narůstá, a to na 13.527 Kč za první pololetí 2006. Podle aktuálních dat Home Credit za období červenec a srpen 2006 vzestupný trend pokračoval i během prázdninových měsíců, kdy se průměrně financovaná částka zvýšila na 14.491 Kč (údaj k 31. srpnu 2006).

„Pokles průměrné výše úvěru na koupi výpočetní techniky v minulosti souvisel s významným poklesem cen na celém trhu s výpočetní technikou v ČR. Naopak zvyšování průměrné financované částky, které sledujeme od počátku letošního roku, je zapříčiněno zejména narůstajícím zájmem spotřebitelů o finančně náročnější, ale lépe vybavené modely osobních počítačů, notebooky a LCD monitory,“ vysvětluje Ing. Miloš Stibor.

Dražší modely se nakupují především v Praze

Průměrná financovaná částka na pořízení výpočetní techniky se rovněž výrazně liší mezi jednotlivými kraji. Z dostupných dat za období od ledna do srpna 2006 vyplývá, že zatímco v Praze se nakupují dražší modely – průměrná výše úvěru přesahuje 15,5 tisíce Kč, tak například v Jihočeském kraji, kde je o výpočetní techniku na splátky největší zájem, se prodávají levnější počítače a příslušenství s průměrnou profinancovanou částkou 11,5 tisíce Kč.

Počítače na splátky si nejčastěji pořizují Jihočeši

Nejvíce výpočetní techniky pořízené prostřednictvím jednorázových spotřebitelských úvěrů se v prvním pololetí 2006 prodalo v Jihočeském kraji – jeho podíl na celkovém počtu uzavřených smluv společností Home Credit pro tuto komoditu činil 27 %. Na druhém místě je Plzeňský kraj s 13 % uzavřených smluv a třetí v pořadí následuje kraj Středočeský (viz graf č. 2). Z hlediska celkového srovnání dle počtu uzavřených smluv ve všech komoditách je Jihočeský kraj, který v oblasti výpočetní techniky pořizované na splátky výrazně vede, až na pátém místě v ČR. Plzeňský kraj, který je v množství uzavřených smluv na výpočetní techniku na druhém místě, je v celkových prodejích dle počtu uzavřených smluv na místě sedmém.

Srovnání se Slovenskem

Podle výsledků výzkumu, který na Slovensku v dubnu letošního roku realizovala společnost TNS SK*, má v domácnosti počítač 46,9 % obyvatel. Notebooky stále patří k nadstandardnímu vybavení, vlastní je jen 5,9 % Slováků. Počítač využívají zejména žáci a studenti, podnikatelé, osoby s vysokoškolským a úplným středoškolským vzděláním, obyvatelé větších měst a lidé mladších věkových kategorií (do 29 roků). Dvě pětiny Slováků počítač stále nepoužívají.

*Zdroj: www.pcrevue.sk

Ze statistik Home Credit Slovakia, a. s. vyplývá, že nejvíce počítačů se na Slovensku kupuje na splátky v Bratislavě, následuje kraj Trenčín. Průměrná hodnota jednorázového spotřebitelského úvěru na nákup výpočetní techniky se vyvíjela i na Slovensku, stejně jako v Česku. Nejdříve klesala z 18.197 Sk v roce 1999 až na 14.124 Sk v roce 2004, avšak od prvního pololetí 2005 se opět postupně navyšovala až na současných 17.156 Sk (údaj k 31. srpnu 2006), tedy přibližně 13 tisíc Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).