Hlavní navigace

Hodnocení fondů ČSOB Investiční společnosti

[Tisková zpráva] Celkem 24 zajištěných fondů, kterým běží doba do splatnosti, má výnos za poslední rok větší než 3 % a šest fondů vzrostlo o více než 5 %. Dva nejúspěšnější splacené strukturované fondy Optimum fund ČSOB Private Banking Buffer Jumper 1 a Global Partners ČSOB Reverzní click 1 dosáhly ročního výnosu přes 11 %. První jmenovaný fond byl splatný 29. července 2011.

Sdílet

Prvními třemi nejúspěšnějšími produkty spojenými se životním pojištěním za poslední rok jsou fondy, které tvořily podklad pro investiční životní pojištění ze série Maximal Invest. Konkrétně se jedná o následující produkty:

K 16. 9. 2011

Vznik

Splatnost

Počet let od vzniku

Počet let do splatnosti

Výnos od vzniku

Roční výnos od vzniku

Maximal Invest – ČSOB Státních dluhopisů 1

9.7.09

30.6.14

2,19

2,79

16,0%

7,02%

Maximal Invest – ČSOB Prémiový fond 1

30.12.08

29.1.14

2,71

2,37

17,3%

6,07%

Maximal Invest – ČSOB Prémiový fond 5

12.10.09

11.11.14

1,93

3,16

10,7%

5,42%

„V poslední době zaznamenáváme u konzervativních klientů přesun investic do zajištěných fondů. Klientům také doporučujeme sestavit širší portfolio, které – aby bylo efektivní a výkonné – je potřeba diverzifikovat,“ říká Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Diverzifikace by měly být z hlediska času nákupu, což znamená, že nákupčí portfolia by měl nakupovat postupně, ne naráz. Tím se rozloží riziko nevýhodného nákupu v době, kdy mohou být například akciové trhy na vrcholu. Dále je třeba diverzifikovat do více regionů, sektorů a instrumentů, tedy nealokovat kapitál jen do jednoho druhu podkladového aktiva. „Je dobré mít v portfoliu fondy s různou splatností a minimálně polovinu fondů nakupovat se splatností delší než 5 let kvůli vyššímu výnosu,“ doplňuje Jan Barta.

V říjnu v ČSOB pokračuje nabídka podílových fondů z předchozího měsíce:

Global Partners ČSOB Digitální reverzní 5

KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro listopad 90

Horizon ČSOB Jump start 1 EUR

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 2

Horizon Access ČSOB Český akciový PX®

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

Odhady výnosů ani minulé výnosy obdobných fondů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Výnosy nezahrnují poplatky. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investice není zaručena. Pro zajištěné fondy platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za cenu odpovídající podílu na čisté hodnotě obchodního jmění fondu, a to vždy 2× měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice. Protistrany a emitenti jsou vybíráni na základě rozsáhlých analýz a jejich výsledky jsou průběžně hodnoceny týmy investičních specialistů. Pro nezajištěné fondy platí, že návratnost investice není zaručena. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).