Hlavní navigace

Factoring KB zaznamenal výrazný nárůst obratu a zájmu tuzemských společností o faktoringové služby

Factoring KB, čtvrtá největší faktoringová společnost na českém trhu, slaví v těchto dnech desátý rok od svého založení. V roce 2006 dosáhla společnost obratu 17,075 miliardy korun.

Klíčovou klientelou služeb faktoringu v České republice jsou středně velké společnosti. Správa, odkup a financování pohledávek z tuzemského obchodního styku se pro ně stává stále častěji samozřejmou součástí finančního řízení společnosti. Na faktoringu vítají především zkrácení doby mezi poskytnutím služby či prodejem produktu a jeho fyzickým zaplacením ze strany odběratele.

„Mezi 650 klienty Factoringu KB nalezneme především středně velké tuzemské společnosti. Zvýšený zájem o správu a inkaso pohledávek projevují ovšem v poslední době také velké korporace obchodované na akciových trzích, které díky faktoringu mohou vyvést pohledávky ze svých účetních knih,“ uvedl Milan Corjak, předseda představenstva a ředitel Factoringu KB. Podíl mezinárodního faktoringu vzrostl v roce 2006 z 8 % na 15 % celkového obratu firmy.

V roce 2006 dosáhla společnost obratu 17,075 miliardy korun, což představuje nárůst o 23 % oproti roku 2005. „V roce 2007 očekáváme další významný růst obratu. Díky akvizici nových klientů a zvyšování počtu profinancovaných obchodů by se měl obrat na konci roku 2007 pohybovat mezi 18,5 a 19 miliardami korun,“ dodal Milan Corjak.

Služby faktoringu přinášejí řadě tuzemských klientů zvýšení konkurenceschop­nosti – mohou totiž dodávat své zboží na volný dodavatelský úvěr se splatností až 90 dnů. Komunikace mezi Factoringem KB a jeho klienty probíhá plně elektronicky, a to od postupování pohledávek až po poskytování denního přehledu pohledávek, záloh a inkas

.

Factoring KB je čtvrtou největší faktoringovou společností na českém trhu. Od svého založení v roce 1997 je stoprocentní dceřinou společností Komerční banky a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale. Factoring KB poskytuje soubor faktoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka.