Hlavní navigace

Factoring ČS měl loni obrat přes 30 mld. Kč, meziročně vzrostl o třetinu

Factoring České spořitelny překročil v uplynulém roce hranici 30 mld. Kč obratu z pohledávek a obhájil tak vedoucí postavení na českém factoringovém trhu. Celkový růst obratu oproti roku 2005 činil více než 31 %. Největší podíl přes 83 % si drží tuzemský factoring, jehož obrat dosáhl 25 mld. Kč.

" Loňský rok potvrdil rostoucí zájem především malých a středních podniků, které hledají financování jejich provozního kapitálu pomocí factoringu. V posledních letech ale zaznamenáváme i rostoucí poptávku větších korporací, které mají zájem zejména o vyčlenění komplexní správy svých pohledávek, což vede k zefektivnění a zvkalitnění práce s nimi a v neposlední řadě i ke snížení administrativních a personálních nákladů", řekl Lubomír Civín, generální ředitel Factoringu České spořitelny.

Obrat factoringového trhu, reprezentovaného Asociací factoringových společností v ČR (AFS), činil přes 110 mld. Kč, což je růst o více než 26 %. Dynamika trhu se oproti předchozímu roku významně zvýšila. Factoring České spořitelny, který je jedním z šesti členů AFS, ukrojil další část pomyslného koláče a s 27 % obhospodařuje více než čtvrtinu trhu.

Factoring České spořitelny, který se postupně stává kompetenčním centrem pro skupinu factoringových firem v rámci ERSTE BANK GROUP na Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku, se ani v budoucnu nehodlá vzdát vedoucího postavení na českém trhu. Důraz klade na flexibilní uspokojování požadavků klientů. Novinkou roku 2006 byl produkt „financování nákupu zásob“, kdy Factoring České spořitelny za své klienty hradí dodavatelské faktury přímo jejich dodavatelům. Dalším z nových produktů je Pharma factoring, specializovaný produkt pro segment lékáren, kterým pomáhá překonat výkyvy ve finančních tocích způsobené odloženými platbami od zdravotních pojišťoven. „V nejbližší době plánujeme zavést plnohodnotné postupování pohledávek elektronicky s digitálním podpisem a další služby zaměřené na zlepšení správy pohledávek pro klienty, k nímž se už řadí i větší korporace a dokonce i bankovní domy,“ dodal Lubomír Civín.

Factoring, který byl v minulých letech obecně vnímán především jako nástroj rychlého a flexibilního financování pohledávek, se stává především u českých exportérů stále oblíbenější díky komplexnímu pojetí produktu, kdy exportér potřebuje kromě stabilizace cashflow zajistit i pojištění, inkaso a efektivní správu zahraničních pohledávek. Oblibu exportního factoringu v ČR dokazuje růst trhu dle AFS o 11 % na 14,6 mld. Kč.