Hlavní navigace

Erste Bank zavádí nový, moderní mzdový systém

Odborová rada a představenstvo Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG uzavřeli novou podnikovou dohodu. Je založena na mzdovém schématu kolektivní smlouvy spořitelen platící od 1. ledna 2005.

Sdílet

Díky nové podnikové dohodě teď máme určitě nejmodernější mzdový systém z celé rakouské finanční branže, protože se zaměstnanci přímo podílí na zisku podniku, spokojeně konstatuje generální ředitel Erste Bank Andreas Treichl.

Teď máme – jako v kolektivní smlouvě – také podnikovou dohodu, která má budoucnost, aniž bychom hodili přes palubu to, co se nám v minulosti osvědčilo. Tato dohoda přináší jistotu a šance současně!, prohlásil člen odborové rady Günther Benischek. Společně mluví o atraktivním a flexibilním mzdovém systému, který motivuje k podání výkonu a odpovídá dnešním nárokům hospodářského a pracovního života.

Tímto mzdovým systémem se nám podařilo společně vyvinout model spočívající na třech pilířích: základním platu, individuální složce závislé na výsledku a  – což je z mého pohledu skutečně převratné – podíl všech zaměstnanců skupiny Erste Bank na hospodářském výsledku podniku, shrnuje Treichl nejdůležitější body.

Základní plat:
 – Počáteční platy budou zřetelně vyšší, zatímco křivka pozdějších příjmů bude pozvolnější. Automatické každoroční postupy (až do 33 postupových tříd) se zredukují na 9.

Individuální složka závislá na výkonu:
 – Vývoj platu bude v budoucnosti podstatně silněji ovlivněn individuálními schopnostmi jednotlivého zaměstnance jako je schopnost realizovat a prosadit věci, kvalita práce, sociální kompetence, inovace a specifické schopnosti jako např. znalost jazyků.
 – Všichni zaměstnanci Erste Bank budou zařazeni do nového mzdového systému. Aby byly ochráněny původní mzdové plány a očekávání zaměstnanců, byla dohodnuta „přechodná opatření“, která zajišťují, aby zaměstnanci v souladu se svým věkem ještě po po nějakou dobu, maximálně však po 10 let, dále fiktivně postupovali podle původního mzdového schématu.
 – Zaměstnancům, kteří nastoupili po 1. lednu 2005, už nebude poskytován příspěvek na domácnost. Místo toho bude Erste Bank přispívat do zdravotnického fondu, který bude financovat především preventivní zdravotnické služby. – Od 31. prosince 2005 bude maximální počet dní dovolené za rok 31 (dosud to bylo 35).

Podíl na hospodářském výsledku podniku:
 – Tato třetí část mzdového systému dále posiluje variabilní část mzdy založené na fixních příjmech, které odpovídají tržním podmínkám. Bude použita tehdy, pokud čistý zisk po menšinových podílech překročí plán schválený dozorčí radou. Potom bude určitá procentuelní sazba ze zisku vyplacena všem téměř 30 000 zaměstnanců skupiny Erste Bank. Na rok 2005 je plánováno vyplacení zhruba 2% z čistého zisku skupiny. Protože jsme v roce 2004 dosáhli vynikající výsledek, bude toto opatření uplatněno už dříve, než jsme původně zamýšleli. Za uplynulý rok obdrží naši zaměstnanci paušální obnos v celkové výši více než 7 mil. EUR, vysvětluje Treichl.

Nejpodstatnějším efektem mzdové reformy je, že odpadne automatický nárůst personálních nákladů. Nárůst mezd, k nimž každoročně docházelo v důsledku automatických postupů, bude v budoucnu značně redukován. Důsledek tohoto opatření se kvůli současně vyšším počátečním platů a přechodným opatřením plně projeví teprve ve střednědobém horizontu.

„Definitivum“, tedy nemožnost dát výpověď zaměstnancům, kteří pracují v podniku déle než 10 let, nebylo součástí těchto jednání. Tento bod se bude projednávat odděleně na úrovni svazu rakouských spořitelen resp. odborů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).