Hlavní navigace

EK vyzvala členské státy k lepšímu sociálnímu začleňování osob bez přístřeší, zdravotně postižených a etnických menšin

Praha/Brusel (19. března 2007) - Ve své nejnovější Zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007 Evropská komise (EK) vyzvala členské státy k efektivnějšímu boji proti dětské chudobě, k aktivnímu začleňování osob bez přístřeší, zdravotně postižených osob a příslušníků etnických menšin na trh práce a k rozšíření dlouhodobé zdravotní péče pro seniory.

Sdílet

Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti ve svém komentáři ke zprávě řekl: „Skutečnosti hovoří jasně: 16 % Evropanů je stále ohroženo chudobou a 10 % jich žije v domácnostech nezaměstnaných. V evropských zemích existuje rozdíl až 13 let mezi nejvyšší a nejnižší očekávanou délkou života u mužů a výdaje na zdravotní a dlouhodobou péči se v zemích EU pohybují v rozmezí 5 až 11 % HDP. Podporou vzájemného učení a společně stanovených cílů však může Evropa vnést do úsilí členských států o posílení sociální soudržnosti skutečnou přidanou hodnotu.“ Členské státy EK musí podle podpořit svůj závazek snížit chudobu dětí mnohorozměrným přístupem na základě ucelených strategií.

Patří sem pomoc poskytovaná rodičům pro jejich zapojení na trhu práce, zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělání a k přiměřené úrovni bydlení a ochrana práv dětí. V celé EU je až 19 % dětí ohroženo chudobou a obzvláště znepokojující je podle EK nezaměstnanost mladých lidí, která v roce 2004 dosáhla 18,7 % a je tak dvojnásobně vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti. Kromě toho 15 % mladých lidí ve věku 18 až 24 let končí školní docházku předčasně, čímž se zvyšuje riziko sociálního vyloučení.

Podle EK narůstá obecná shoda v názoru, že „aktivní začleňování“, spočívající ve vyvážení silnějších pobídek pracovat s všeobecným přístupem ke kvalitním službám zaměřeným na osobní rozvoj uchazečů o zaměstnání a se zárukami přiměřené úrovně minimálních příjmů pro ty, kteří pracovat nemohou, je podle EK nejlepší způsob, jak začlenit do společnosti ty, kteří jsou z ní nejvíce vyloučeni. Zvláštní pozornost je podle EK třeba věnovat osobám bez přístřeší, zdravotně postiženým osobám a etnickým menšinám.

V současné době existují podle EK v rámci celé EU značné rozdíly ve výsledcích zdravotní péče. Očekávaná délka života u mužů se pohybuje od 65,4 roku (Litva) do 78,4 (Švédsko) a u žen od 75,4 (Rumunsko) do 83,9 (Španělsko). Systémy zdravotní péče usilují o poskytování rovného přístupu k vysoce kvalitním službám pro všechny efektivnějším využíváním zdrojů, a to jak ve smyslu jejich přidělování, tak ve smyslu výdajů. Vzhledem k demografickému vývoji je podle EK nutné rozšířit dlouhodobou péči a postavit ji na solidní finanční základ.

Tuto zprávu vydalo v rámci projektu Evropa pro všechny spolufinancovaného Evropskou komisí sdružení Centrum politických analýz. Více informací k projektu Evropa pro všechny naleznete na webové stránce www.sdruzeni-cpa.cz/inkluze. Plné znění Zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007 naleznete na stránkách Generálního ředitelství EK http://register.consilium.europa.eu/…694.cs07.pdf.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).