Hlavní navigace

Důvod k vrácení jednotek pendolino neexistuje; pozice Českých drah by však v případném sporu byla silná

Po vyhodnocení aktuálního provozu jednotek 680 pendolino nevidí vedení Českých drah prozatím důvod k jejich navracení zpět výrobci. Provoz jednotek poté, co výrobce provedl úpravy systému měničů, vykazuje vysokou spolehlivost a závady, které se objevily v měsíci lednu a vedly k dočasnému stažení vlaků z provozu, se již nevyskytly. České dráhy současně zaznamenávají vysoký zájem o přepravu vlaky SC Pendolino na trase Praha – Ostrava a například v průběhu minulého týdne dosahoval počet cestujících v některé dny až rekordních hodnot.

Sdílet

České dráhy nevidí aktuálně důvod, proč vracet vlaky, které jezdí bez poruch a z hlediska přepravy zákazníků znamenají jednoznačný úspěch. Od pátku 3. února, kdy jsme opět navrátili všechny vlaky zpět do plného provozu, s nimi na trase Praha – Ostrava do dnešního dne cestovalo přibližně 16 000 lidí, říká Josef Bazala, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, a.s.

Rekordního počtu cestujících přepravených vlaky SC Pendolino dosáhly České dráhy například i během minulého víkendu. V neděli 12. února jejich celkový počet překročil 1200 cestujících za den a dosáhl tak v rámci nedělní přepravní frekvence zatím nejvyšší hodnoty od zahájení pravidelného provozu 11. prosince 2005.

I přes vysokou spolehlivost vlaků a zájem ze strany cestujících přijalo vedení Českých drah již dříve řadu kroků s cílem posílit pozici ČD a České republiky v případě jakéhokoli sporu vedoucího k odstoupení od smlouvy a následnému vracení jednotek zpět k výrobci. Toto by nastalo pouze v okamžiku, kdy by se prokázalo, že České dráhy nemohou vlaky pendolino vinou konstrukční vady používat ve svůj prospěch a koupené zboží nemůže sloužit zákazníkovi.

Pozice ČD by v takovém případném sporu byla velmi silná a ze samotného faktu případného navracení vlaků by České dráhy ani Česká republika neutrpěly žádné zásadní škody. Dokumentují to následující skutečnosti:

  • Smlouva uzavřená na dodávku rychlovlaků se opírá o české obchodní právo a v souladu s ním zákazník, pokud nemá možnost koupený výrobek vinou jakékoli vady užívat, má právo od takovéhoto kontraktu odstoupit. Má pak také nárok na plné navrácení vložených prostředků ze strany prodávajícího.
  • České dráhy současně postupovaly velmi obezřetně při vyplácení záloh na dodané vlaky.Doposud vylo výrobci za soupravy vyplaceno pouze přibližně 70 % z celkové částky; zbývající část nebude proplacena dříve, než vlaky prokáží dostatečně svou provozní spolehlivost.
  • Z již zaplacených dvou třetin je velká část krytá bankovní zárukou – tudíž i tyto finanční prostředky by v případě odstoupení od kontraktu byly vráceny zpět Českým drahám.
  • V neposlední řadě České dráhy vlastní 7 souprav, které by v případě odstoupení od kontraktu nevydaly výrobci dříve, než by z jeho strany došlo ke kompletnímu vyrovnání celého obchodního případu.

Pozice Českých drah je tak silná a z případného odstoupení od smlouvy nehrozí finanční ani jiné škody pro ČD ani Českou republiku. České dráhy nicméně věří ve spolehlivost vlaků a prioritou vedení společnosti je nyní pokračování komerční úspěšnosti produktu SC Pendolino.

Dozorčí rada se seznámila s výsledky forezního auditu

Zcela nezávisle na aktuálním provozu vlaků pendolino seznámilo vedení Českých drah, a.s., na dnešním zasedání dozorčí rady její členy se závěry forezního auditu. Ten zrealizovala auditorská společnost Deloitte s cílem popsat celý proces pořizování jednotek 680 pendolino – do nejmenších detailů a včetně všech souvislostí.

Forezní audit zadalo vedení Českých drah již loni v srpnu zcela nezávisle na uvádění jednotek do provozu jako součást komplexu aktivit vedoucích odhalení případných pochybení z minulosti tak, aby již déle nezatěžovala hospodaření Českých drah.

Vedení Českých drah, a.s., se přitom domnívá, že zejména při uzavírání smluv o pořízení jednotek 680 pendolino v roce 1995 a dalších dodatků v následujících letech mohlo dojít k řadě pochybení, která se pomítla především do následujících oblastí:

  • Škody způsobené zpožděním dodávek vlaků a jejich pozdním uváděním do provozu.
  • Pořízení některých součástí a náhradních dílů buď za neúměrně vysoké ceny a současně s limitovanou využitelností.
  • Stanovení nevýhodných limitů v oblasti kompenzací v případě neplnění závazků ze strany výrobce a další.

Závěry forezního auditu vedení Českých drah v následujícím období vyhodnotí a spolu s dalšími šetřeními vezme jako základ pro vyvození zodpovědnosti vůči konkrétním osobám, které mohly případná pochybení zavinit.

Podle předběžných výsledků za rok 2005 České dráhy dále zlepšily své hospodaření

Dozorčí rada se na svém dnešním zasedání seznámila také s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2005. Podle předběžných neauditovaných výsledků za rok 2005 České dráhy, a.s., dále zlepšily v své hospodaření. Celková ztráta byla za rok 2005 nižší jak v porovnání s rokem 2004 tak oproti původnímu plánu. Po provedení všech závěrkových prací předpokládají České dráhy jako hospodářský výsledek účetní ztrátu ve výši 589 mil. Kč, což je o 32 milionů lepší výsledek než za rok 2004; a o více než 100 milionů nižší ztráta než původně předpokládal plán.

V praxi se tak projevily výsledky restrukturali­začních aktivit – především úspory v oblasti mzdových nákladů a současně úspory ve finančních nákladech a odpisech.

České dráhy si současně udržely velmi silnou pozici v osobní i nákladní dopravě charakteristickou růstem tržeb v osobní dopravě a úspěšným podnikáním v nákladní dopravě. Ta je charakteristická nerovnými konkurenčními podmínkami mezi silniční a železniční dopravou. Na rozdíl od Českých drah ostatní železniční dopravci zde zaznamenali oproti roku 2004 pokles aktivit o 14,2 %. Podíl Českých drah na celkovém objemu realizovaných aktivit v oblasti nákladní dopravy se tak oproti roku 2004 zvýšil.

Další výsledky jsou v tuto chvíli předběžné a mohou se změnit v průběhu auditu. Konečné výsledky zveřejní České dráhy po vynesení výroku auditora k účetní závěrce za rok 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).