Hlavní navigace

DO ROKU 2007 S EUROCENTRY V KAŽDÉM KRAJI ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, 23. ledna 2007 Již každý kraj České republiky má své informační centrum o Evropské unii. Celkem 13 Eurocenter Odboru pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj je tak i v roce 2007 připraveno poskytovat nejen obecné informace o Evropské unii a našem členství v EU, ale také odpovídat na zcela konkrétní dotazy, například z oblasti strukturálních fondů, možností práce v ostatních členských zemích a nebo o studiu v rámci EU.

Sdílet

Potřebnost informačních nástrojů o Evropské unii a zájem obyvatel a podnikatelů o ně podtrhují také následující statistiky:

  • Eurocentra navštívilo v celé České republice již více než 25 000 návštěvníků – byla přitom otevírána postupně v průběhu roku 2006.
  • Eurofon – telefonickou informační linku – využilo již více než 63 000 volajících. Průměrný počet hovorů činní více než 240 denně.
  • Euroskop.cz – internetový portál, jeden z klíčových komunikačních nástrojů o EU v České republice – patří mezi nejpoužívanější zdroje informací, zejména mezi studenty. Portál navštíví denně 947 unikátních návštěvníků, měsíčně více než 18 550.
  • Jen Eurocentrum Praha vyřídlo za svou roční existenci více než 3 600 emailových dotazů.

„Výše uvedené statistiky jasně svědčí o tom, že Eurocentra mají nejen svůj význam, ale že široká veřejnost jejich existenci vítá a umí jich využívat. Více než 25 000 návštěvníků za roční existenci je velmi dobrý výsledek, ale ještě důležitější je, že lidé za námi chodí většinou s konkrétními dotazy, které se týkají nejčastěji studia či práce v EU, nebo v případě podnikatelů směřují ke strukturálním fondům a možnosti jejich využití,“ řekla u příležitosti shrnutí aktivit za uplynulý rok ředitelka Odboru pro informování o evropských záležitostech Blanka Týřová.

Obecně jsou nejčastějšími „klienty“ Eurocenter studenti, kteří hledají detailnější informace o Evropské unii. „Pro nás je velmi důležité, že lidé chtějí vědět o EU více, chtějí jít do hloubky a zajímají se o současné konkrétní problémy EU,“ dodala Blanka Týřová Bez zajímavosti jistě není ani to, že téměř 9 % návštěvníků Eurocenter tvoří senioři.

Podobně pro rok 2007 připravují Eurocentra řadu doprovodných aktivit. Mezi ty nejzajímavější budou patřit semináře, debaty a diskuse, pořádané přímo v prostorách Eurocenter. Tematicky budou zaměřené především na aktuální otázky s EU souvisejícími, jako je 50. výroční podepsání Římských smluv, nebo blížící se předsednictví České republiky v Evropské unii. Jako hosté těchto diskusí se představí vrcholní představitelé české politiky, politologové, novináři a odborníci na Evropskou unii. Více informací o konání akcí lze najít na webových stránkách www.euroskop.cz. Informace jsou zde přitom dostupné pro každý kraj zvlášť. Jaké dotazy řeší Eurocentra nejčastěji?

Nejčastějšími dotazy jsou otázky na obecné fungování Evropské unie, na její historii a poslání – z dotazů směřovaných na Eurocentra pomocí Eurofonu, Euroskopu nebo při osobní návštěvě tvoří tyto otázky 18,5 %. Lidé se zajímají o to, jak EU funguje, k čemu je prospěšné naše členství v ní a podobně. Více než 17,5 % dotazů směřuje ke strukturálním fondům, na něž se nejčastěji ptají podnikatelé, ale také například zastupitelé malých měst či obcí. 14,6 % návštěvníku Eurocenter se zajímá o možnost práce v EU a téměř 13 % o možnosti studia v členských státech EU.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).