Hlavní navigace

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung začíná nadační činnost

[Tisková zpráva] Společnost „DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung“, která je s 32,5 % největším akcionářem společnosti Erste Bank, začíná po ukončení vývoje obsahové koncepce nadační činnost. Cílem této nadace, která patří s téměř třemi miliardami EUR k nejmajetnějším v Evropě, je na jedné straně návrat k původní filozofii spořitelen a na druhé straně přání nechat nadále při životě tradici a zakotvení Erste österreichische Spar-Casse v Erste Bank.

Sdílet

Nadace Erste österreichische Spar-Casse Privatstiftung je přímým právním nástupcem společnosti „Ersten österreichischen Spar-Casse“, kterou v roce 1819, tedy téměř před 185-ti lety, založil ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt farář Baptist Weber jako instituci povinnou sloužit obecnému blahu. Z této tradice vyplývá současné poslání nadace ohledně její budoucí činnosti.

Právní transformace dosavadní „Die Erste österreichische Spar-Casse Anteilsverwal­tungssparkasse“ na nadaci proběhla již 19. prosince 2003. Rok 2004 byl využit k přípravě konkrétního zahájení činnosti. V této fázi byly vypracovány zásady, pracovní postupy a hlavní tématická náplň činnosti nadace.

Tato nadace odpovídá našim představám dále rozvinout původní myšlenku spořitelnictví směrem k výzvám dnešního hospodářského života, prohlásil předseda představenstva nadace Andreas Treichl. Erste Bank se jako společnost kótovaná na burze bude soustředit na hospodářský úspěch. Nadace jako vlastník bude svůj výnos z majetkového podílu v Erste Bank v rostoucí míře poskytovat pro obecné blaho.

Nadace bude postupovat podle jasně definované politiky rozdělování finančních prostředků zaměřenou na tři klíčová témata. V roce 2005 bude vyplaceno 2,5 mil. EUR. Tato částka se v následujících letech výrazně zvýší, přičemž je nutno vzít v úvahu skutečnost, že až do konce roku 2009 bude podstatná část dividend z Erste Bank investována do úplného splacení závazků z převzetí společnosti GiroCredit v roce 1997.

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung navazuje na tradici spořitelen, které byly založeny před 185-ti lety jako obecně prospěšné instituce. Nadace chce prostřednictvím dlouhodobých, mezioborových a mezinárodních projektů nabízet odpovědi na výzvy doby. Bude ale také investovat do budoucího vývoje střední, východní a jihovýchodní Evropy a tak konkrétně přispívat ke zlepšení životní situace lidí, kteří tuto podporu potřebují. Přesně to je náplní myšlenky spořitelen v jedenadvacátém století, pokračoval dále Treichl.

Tři klíčové body a jedna společná platforma
DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung se ve své práci bude věnovat otevřeným otázkám sociální a etnické soudržnosti, kulturnímu vývoji a výzvám spojeným s evropským sjednocovacím procesem, objasnil Franz Ceska obsahovou dimenzi pracovních aktivit nadace.

Nadace vytvoří společnou platformu, která bude podporovat dialog a přenos vědomostí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a bude se soustředit na tři tématové okruhy: sociální zodpovědnost, kultura a Evropa, doplnil Dietrich Karner.

Organizace
Organizace nadace byla v roce 2004 nově uspořádána: představenstvo (Andreas Treichl, Dietrich Karner a Franz Ceska) a dozorčí rada soukromé nadace jsou zodpovědni za obsahový koncept, za vývoj a realizaci klíčových témat zodpovídá speciálně vytvořený nadační tým. Nezávislost a kvalitu práce nadace bude podporovat kuratorium odborníků z oblastí vědy, umění a ze sociání oblasti .

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).