Hlavní navigace

ČSSZ vyřešila už více než polovinu žádostí o přepočet vdovského důchodu

Celkem 129 443 žádostí o úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu dle zákona č. 267/2006 Sb. evidovala k 11. lednu 2007 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho už 71 996 žádostí, tedy více než 55 %, vyřešila. V 17 717 případech ČSSZ rozhodla kladně a upravila ženám jejich vdovský důchod či obnovila jeho výplatu. V ostatních případech (75 % žádostí) musela ČSSZ vydat zamítavé rozhodnutí, protože žadatelky na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu podle zákona neměly nárok.

Sdílet

Nárok na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu mají podle novely zákona o důchodovém pojištění ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů (např. vdovského a starobního), na které měly nárok, překračoval pevně stanovené maximum platné v době vzniku souběhu. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů.

Je třeba ale zdůraznit, že i v současné době platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina. Pokud tedy například žena pobírala vdovský důchod zkrácený na polovinu z důvodu souběžné výplaty starobního nebo jiného důchodu a tato polovina už nebyla dále krácena kvůli pevně stanovenému maximu, nemá žena na úpravu vdovského důchodu nárok.

Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 měla žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.

O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Speciální formulář „Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.“ je dostupný na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…uchodove.asp. Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Další informace včetně příkladu najdete v již dříve vydané tiskové zprávě na adrese http://www.cssz.cz/…6/061102.asp .

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).