Hlavní navigace

ČSSZ: pojistné na sociální zabezpečení se daří vybírat úspěšně

[Tisková zpráva] Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala v období od 1. 1. do 31. 12. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 332,6 miliard korun, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 346,1 miliard Kč.

Sdílet

Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění činily 360,6 miliard korun. Tato skutečnost znamená, že rozdíl v příjmech z pojistného a výdajích na dávky důchodového a nemocenského pojištění  činí  – 28 miliard Kč.   

Příjmy z pojistného na důchodového pojištění vybrané v období od ledna do prosince roku 2010 činily 308,5 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) k 31. 12. 2010 vyplatila ČSSZ 337,8 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění ČSSZ tak vyplatila celkem o 29,3 miliard Kč více, než vybrala pojistného.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ od 1. 1. do 31. 12.  2010 vybrala 24,1 miliard Kč. Výdaje na dávky nemocenského pojištění (tedy na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) přitom činily 22,8 miliard korun. Rozdíl mezi výběrem pojistného a výplatou dávek nemocenského pojištění ČSSZ vykazuje 1,3 mi­liard korun.

V roce 2010 došlo ve srovnání s rokem 2009 k mírnému nárůstu příjmů z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který je způsoben především změnou právní úpravy (od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009), kdy byla poskytována  sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

ČSSZ pojistné na sociální zabezpečení úspěšně vybírá. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného, ČSSZ skutečně vybere a i přes dopady ekonomické krize dosahuje vysoké úrovně. V období ledna až prosince 2010 se úspěšnost výběru pojistného včetně příslušenství činila v průměru 99,83 %.

Příjmy z pojistného na důchodové a na nemocenské pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každoročně dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, jak velký objem peněz v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala.

Na celkový objem vybraného pojistného na sociální zabezpečení má dílčí dopad ekonomická krize, která ovlivňuje hospodářské prostředí v ČR. ČSSZ provádí pravidelné kontroly plátců pojistného tak, aby je nenechala upadnout do dluhů, které už nebudou schopni zaplatit.

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují  ani výdaje na dávky nemocenského a důchodového pojištění poskytované v oboru působnosti ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Sazby pojistného činí:

·    u zaměstnavatelů 25 % z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

·    u zaměstnanců, 6,5 % z toho: 6,5 % na důchodové pojištění, zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí,

·    u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

·    u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění 1,4 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek částky pro účast zaměstnanců, v roce 2010 tedy z částky minimálně 4000 Kč,

·    u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % na důchodové pojištění, u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 1,4 % pojistného na nemocenské pojištění.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 31. 12. (mld. Kč)

Důchodového pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění

za měsíc leden až prosinec

308,5

301,1

310,9

Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíc leden až prosinec včetně záloh na výplaty důchodů v lednu

–337,8

–331,6

–304,9

z toho zálohy na výplaty důchodů v lednu

-2,1

-4,5

-4,6

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (ke 31. 12.)

-29,3

-30,5

6,0

Nemocenského pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství

za měsíc leden až prosinec včetně tzv. dobrovolného pojistného

24,1

23,4

46,7

Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období leden až prosinec

–22,8

–26,0

–31,9

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (ke 31. 12.)

1,3

-2,7

14,8

Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění  za měsíc leden až prosinec = příjmy tzv. účtu  sociálního pojištění

332,6

324,5

357,6

Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. záloh a nemocenského pojištění za měsíc leden až prosinec = výdaje tzv. účtu sociálního pojištění

–360,6

–357,6

–336,8

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důch.  a nemoc. pojištění (ke 31. 12.) 

-28,0

-33,1

20,9

 Doplňující informace (v mld. Kč)

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc leden až prosinec

346,1

337,8

375,4

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

Pozn.: Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou matematicky zaokrouhleny na miliardy Kč, proto jejich výsledné úhrny/rozdíly neodpovídají prostým úhrnům/rozdílům zobrazených (již zaokrouhlených) dat.

Počty plátců a poplatníků pojistného ke 31. 12.

2010

2009

2008

Počet komunikujících zaměstnavatelů

263 235

267 387

266 674

Počet zaměstnanců1)

4 249 586

Počet pojištěnců

4 272 541

4 155 026

Počet OSVČ povinných platit zálohy na důchod. pojištění

734 711

746 389

727 063

Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných

4 545

3 606

2 271

Celkem

5 011 797

4 905 021

4 978 920

1) Od roku 2009 údaj není vykazován.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).