Hlavní navigace

ČSOB žaluje deník SUPER o 50 milionů korun

Sdílet

ČSOB se žalobou proti vydavateli bulvárního deníku SUPER domáhá přiměřeného zadostiučinění ve formě omluvy a úhrady částky 50 milionů Kč za neoprávněné zásahy do dobré pověsti banky. Deník SUPER se sérií několika nepodložených článků opakovaně pokouší navodit dojem, že ČSOB buď porušuje zákony ČR anebo jedná nečestně.

SUPER založil proti bance vlnu soustavných, pomlouvačných a manipulativních útoků, které přinejmenším diskriminují ČSOB oproti jiným subjektům na domácím finančním trhu a neoprávněně poškozují její dobrou pověst.

ČSOB se brání proti vydavateli deníku SUPER právní cestou; podala „žalobu na zdržení se neoprávněných zásahů do dobré pověsti a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve formě omluvy a úhrady 50 milionů Kč“.

Tvrzení deníku o tom, že údajně ČSOB násilně převzala IPB (jakoby snad neexistovala řádná smlouva z vůle obou stran), že by snad banka zamlčovala státu podstatné skutečnosti související s majetkem vyvedeným bývalou IPB na Kajmanské ostrovy nebo že by snad postupovala nestandardně při oceňování aktiv bývalé IPB se nezakládají na pravdě, jsou zavádějící a podstatně zkreslující skutečnost. S ohledem na skutečnost, jakým způsobem a v jaké situaci byla tato nepravdivá sdělení uveřejněna, lze předpokládat, že široká veřejnost vyvodila z těchto nařčení závěry, které jsou způsobilé poškodit ČSOB ve značném rozsahu.

Záruku jistoty a stability, kterou ČSOB představuje pro početnou klientelu, jakož i její odbornost a čestné jednání při poskytování služeb, uvedená nepravdivá sdělení deníku SUPER velmi podstatně narušila. Tím, jak uvádí žaloba, „dobrou pověst žalobce velmi výrazně zpochybňují, resp. ji přímo popírají. Požadovaná částka 50 milionů Kč úhrady je proto podle názoru ČSOB zcela přiměřená závažnosti neoprávněného jednání žalovaného vydavatele deníku SUPER“.

ČSOB nakládá se svěřenými prostředky a s vklady svých klientů s vynaložením veškeré odborné péče v kterémkoliv okamžiku tak, aby zajistila návratnost těchto prostředků a jejich zhodnocení.

Banka je připravena zvážit obdobné právní kroky i vůči jednotlivcům, kteří by prostřednictvím médií chtěli svévolně poškozovat ČSOB ať už z konkurenčních důvodů či osobních zájmů, tak jako to v nedávné minulosti již učinila.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).