Hlavní navigace

ČSOB se intenzivně připravuje na MiFID

ČSOB se připravuje na aplikaci směrnice Evropského parlamentu MiFID (směrnice o trzích finančních nástrojů), jejímž cílem je zvýšit ochranu investorů. MiFID, jež vstupuje v platnost nejpozději letos v listopadu, má zlepšit transparentnost nabízených služeb a podpořit konkurenční prostředí. ČSOB je přesvědčena, že může přinést i řadu nových příležitostí společnostem, které nabízejí finanční služby.

Doba čtení: 1 minuta

„Direktiva EU zavádí mimo jiné něco, co už v ČSOB delší dobu děláme. Zjištění konkrétních potřeb zákazníka, jeho „chuti k riziku“ a doporučení takového investičního řešení, které je nejvhodnější pro klienta. Jinými slovy jde o investiční poradenství šité na míru“, prohlásil Pavel Kratochvíl, odpovědný v ČSOB za spoření a investice.

ČSOB již od roku 2003 používá poradenský nástroj typu Klíčový plán, od loňska k němu přibyl i nový nástroj – Finanční poradenství, s jejichž pomocí je schopna připravit individuální investiční plán pro každého klienta. „Na každé pobočce máme k dispozici zkušené a speciálně vyškolené investiční poradce, kteří jsou připraveni pomoci klientovi s výběrem optimálního investičního řešení“, dodal Pavel Kratochvíl. „Nad odborností jejich přípravy, s níž jsme začali již v roce 2001, spolupracujeme jak s naší mateřskou KBC, tak s profesionálními, na bance nezávislými poradenskými a tréninkovými firmami“, říká Kratochvíl.

Poradci, kteří v ČSOB působí v oblasti spoření, investic a finančního plánování, absolvují přinejmenším 20 dní intenzivního tréninku rozloženého do čtyř na sebe navazujících vzdělávacích programů. Dva z nich, Investiční akademie a Finanční poradenství, přinášejí hluboké specializované znalosti v investiční teorii a struktuře produktů, typech investorů a v teorii a metodice finančního plánování. Po takovýchto školicích programech se pak osobním bankéřům dostává několikatýdenního koučinku na pobočkách. Špičkoví poradci pak dosáhnou na certifikace třetích, nezávislých stran. První certifikáty byly osobním bankéřům ČSOB předány na konci letošního června.