Hlavní navigace

ČSOB přispěla částkou 900 tisíc korun na projekty obnovy krajiny v regionech

[Tisková zpráva] ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA představila veřejnosti tři úspěšné projekty, které na svou realizaci získají shodně částku 300 tisíc korun.

Sdílet

Vítězné projekty patří do druhého kola grantového programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů – velké komunitní granty“, které se orientovalo na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Z osmifinálových podporu nakonec získávají projekty „Obec Poustka chrání přírodu“ (Karlovarský kraj), „Alej dětí, II. Etapa“ (Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj) a „Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá“ (Ždánice, Jihomoravský kraj).

Cílem letošního Grantového programu ČSOB bylo podpořit takové projekty, které se zaměřovaly na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí mimo zastavěné části obcí a měst, jako například obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost. Podmínkou bylo aktivní zapojení místních obyvatel do realizace projektu. Z celkového počtu 28 přihlášených projektů vybrala pětičlenná nezávislá komise osm nejlépe hodnocených projektů, které následně komise osobně navštívila, aby se s nimi lépe seznámila. Z nich byly pak vybrány tři vítězné, které byly dnes představeny. Vítězné projekty musí být zrealizovány do konce listopadu roku 2011.

„Velké komunitní granty se staly novinkou loňského ročníku programu pro podporu regionů. Všechny nás překvapilo, jak velké množství hodně kvalitních projektů se letos přihlásilo. Vybrat mezi nimi tři nejlepší bylo opravdu náročné, konkurence byla opravdu veliká. Věříme, že jsme vybrali projekty, jejichž realizace potěší nejen lidi z dané obce, ale i všechny, kdo tato jedinečná místa navštíví,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Projekty přišly z celé České republiky. Nejaktivnějšími kraji z pohledu počtu přihlášených projektů se stal Jihočeský a Jihomoravský kraj, oba shodně se čtyřmi projekty, následovaný krajem Královéhradeckým a Libereckým, každý měl po třech přihlášených projektech. V loňském roce podporu z grantového fondu ČSOB získal projekt záchrany mandloňových sadů v Hustopečích, dále projekt obnovy Křížové cesty v Kamenickém Šenově a projekt vybudování obecní louky v Městské části Praha – Slivenec.

Charakteristika letošních vybraných projektů v rámci druhého kola grantového programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů – velké komunitní granty“:

„Obec Poustka chrání přírodu“

Místo realizace: obec Poustka, Karlovarský kraj, okres Cheb.

Obec Poustka leží v nejzápadnějším cípu Karlovarského kraje, kousek za Františkovými Lázněmi. Díky této poloze nepatřila v minulosti mezi příliš navštěvovaná a turisticky vyhledávaná místa. Přesto zde stojí několik zajímavých staveb, které se obyvatelé vesničky s necelými dvěma sty obyvateli snaží zachránit, zpřístupnit a především zviditelnit. Tento projekt, jehož předkladatelem je sama obec Poustka, je ukázkovým příkladem spolupráce obecní samosprávy a občanů. Podnět k jeho vypracování vzešel přímo od obyvatel, jimž není lhostejný místy dosti zanedbaný vzhled obce, který je přímým důsledkem poválečného vývoje. Nejvýstižněji je snaha obce vyjádřena jejím mottem: „Spokojený člověk v obci, které se vrací její krása“. Navrátit krásu je třeba i v oblasti ležící na příjezdu do obce, kde v minulosti tekl Poustecký potok, nyní uměle narovnaný. Místo bylo vybráno občany, kteří by zde v budoucnu rádi relaxovali u umělého jezírka, pozorujíce plazi a obojživelníky na kamenných snosech. Aby to bylo co nejdříve, zapojí se do práce jak při plánování, tak při samotné realizaci a následné údržbě. Odborně jim budou nápomocny Občanské sdružení NT Naturam a ČSOP.

Spolek pro volný čas NOVOVESAN, projekt „Alej dětí, II. etapa“

Místo realizace: obec Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou.

Obec Nová Ves nad Nisou je typickou podhorskou obcí, která se v minulém století musela nejprve vyrovnat s odsunem původních německých obyvatel a následně s přílivem novousedlíků. S následky nucené obměny obyvatel se vesnice vyrovnává dodnes. Naštěstí v Nové Vsi žijí lidé, kterým není vývoj obce lhostejný a kteří mají zájem obnovovat zapomenuté tradice a navazovat zpřetrhané vazby.

Spolek pro volný čas NOVOVESAN si vytkl za cíl věnovat se ve své činnosti péči o komunitní rozvoj obce, zejména zapojováním obyvatel do jejího fungování. Jedná se zejména o péči o životní prostředí, vytváření volnočasových aktivit pro děti nebo komunitní plánování ve spolupráci s občany. Projekt „Alej dětí“ se v tuto chvíli dostává do druhé etapy, v rámci níž se uskuteční dokončení obnovy staré cesty vedoucí z obce Nová Ves do osady Horní Černá Studnice. V předchozím roce byla cesta částečně zpřístupněna, ošetřeny staré stromy a vysázeny nové a byly instalovány informační cedule. V druhé etapě je však třeba do práce zapojit i těžkou techniku, jelikož odstranění kamenů a pařezů pomocí krumpáčů a lopat se nepodařilo. Cílem je zprůchodnění celé cesty, dokončení značení a zavedení institutu místního průvodce. Na veškerých pracích, které budou prováděny odborně, se i tentokráte budou podílet místní občané.

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, projekt „Motýlí ráj ve Ždánicích rozkvétá“

Místo realizace: obec Ždánice, Jihomoravský kraj, okres Hodonín.

Nedaleko obce Ždánice leží velmi cenná a přírodně hodnotná lokalita zvaná Motýlí ráj. V minulosti se v údolí nacházeli rozsáhlé ovocné sady, pastevní louky a malá políčka. Po druhé světové válce byla lokalita postupně opouštěna, což vedlo k částečnému pustnutí, které naopak přitáhlo některé velmi ohrožené druhy živočichů a rostlin. Poslední tři roky se o lokalitu stará občanské sdružení DAPHNE ČR s cílem podpořit zde výskyt ohrožených druhů, a to zejména vytvářením vhodného životního prostředí. Cílem projektu je zajištění péče o lokalitu do budoucna, což bude možné, pokud se podaří rozšířit povědomí o její výjimečnosti mezi místní obyvatele, a tím je motivovat k zapojení se do péče o ni. V první fázi bude vybudována naučná stezka s informačními tabulemi, uspořádána soutěž na místních základních školách a také 6 naučných vycházek do Motýlího ráje.

Odborným garantem programu je Nadace VIA. Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).