Hlavní navigace

ČSOB přináší v květnu fondové novinky

[Tisková zpráva] V květnu přináší ČSOB pro své klienty možnost investice do společností na celém světě. Opět otevírá investorům bránu do skupiny BRIC a také k evropským akciím.

Sdílet

Klienti se budou moci podílet na vývoji akcií firem v oddělení komunikačních technologií, farmaceutických společností či společností vyrábějících mléčné výrobky jako například Nestlé. Také se do nabídky fondů vrátily velmi oblíbené struktury typu jako Click a investiční pojištění s kombinovanými výhodami Maximal Invest.

„Klientům chceme přinést co nejširší investiční možnosti, a to nejen zeměpisně, ale také co do druhů společností. Navíc jim tuto možnost přinášíme v podobě několika odlišných investičních struktur, od  struktury typu Klik (Click) až po Maximal Invest. Chceme, aby si klienti mohli vybrat fond, který jim vyhovuje nejvíce. Věřím, že v současné situaci pokračujícího oživení, ale také určité nejistoty z vývoje na Blízkém Východě, přijde klientům vhod nabídka obsahující jak ochranné prvky tak potenciál nadvýnosu,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB.

Global Partners ČSOB Evropský click 1:

Tento fond patří k typu Klik (Click) velmi oblíbených zajištěných fondů. Jeho maximální výnos je 32,5 % za dobu trvání fondu, která je 5 let a 7 měsíců. Maximální výnos za období, které je většinou roční, může dosáhnout 6,5 %. Fond nabízí 100% ochranu investice při splatnosti*. Výnos tohoto fondu je vázán na vývoj evropského akciového indexu Eurostoxx 50 (koš nejvýznamnějších 50 akcií eurozóny) a díky mechanismu „fixace výnosu“ má investor při růstu trhů možnost využít postupného zajištění. Fond se doporučuje jako doplnění nerizikové části portfolia pro větší investory nebo pro klienty, kteří preferují konzervativní investice či se s clickovou strukturou již setkali a mají s ní dobré zkušenosti.

Global Partners ČSOB Světového růstu+ 25:

Fond investuje do koše 30 pečlivě vybraných akcií s krátkou dobou investice 3 roky a 10 měsíců. Klienti mohou u tohoto typu produktu využít všech výhod, které jim přináší široce a pestře diverzifikované portfolio fondu (teritoriální a mezioborové diverzifikace). Díky strategii plného kvartálního průměrování ceny podkladového aktiva má případný pokles cen akcií těsně před splatností fondu pouze omezený dopad na celkový výnos fondu při splatnosti. Navíc výnos fondu není nijak omezen a stále u něj funguje 100% ochrana investice při splatnosti*. Mezi nejzajímavější společnosti, do kterých fond investuje, patří Kimberly Clark corp. – zdravotnická a zdravovědní společnost a Consolidated Edison – jedna z největších energetických firem působících na území USA.

Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1:

Neomezený výnos, střední doba trvání (5 let a 7 měsíců) a investice do 20 akcií firem působících v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) – takové výhody se spojují v tomto fondu. Při poklesu podkladového aktiva do 30 % zafunguje při splatnosti fondu 100% ochrana vložené investice*. Pokud dojde při splatnosti k vyšší ztrátě, ochrana investice zajištěna není. Tento pokles je dále snížen o 30 % (pokud koš poklesne ke splatnosti o 40 %, ztráta investora je zde 10 %). Mezi nejvíce zastoupené firmy ve fondu patří: Bristol-Myers – jedna z předních farmaceutických společností na světě a Nestle SA – mezinárodní potravinářská firma, která se soustřeďuje na výrobu mléka, čokolády, cukrovinek, balené vody, kávu atd. Fond je vhodný především pro dynamičtější investory a pro klienty, kteří se chtějí podílet na vývoji nejrychleji se rozvíjejících zemí BRIC.

Horizon ČSOB Exclusive Airbag Jumper  1 EUR:

Jedná se o eurový fond se střední dobou investice v délce 5 let a 1 měsíc. Jeho maximální výnos je 40 %* a investuje do Evropského akciového koše Eurostoxx 50. Jestliže fond překoná každý rok v červnu danou mezní hodnotu podkladového aktiva, je předčasně ukončen a klientům je vyplacen výnos podle doby trvání fondu (pokud dojde např. ve třetím roce, tj. v červnu 2014 k překonání 90 % původní hodnoty podkladového aktiva, fond končí s výnosem 24 %). Jedná se o dynamičtější produkt, který navíc investuje v eurech, proto je vhodný především pro investory, kteří mají euro jako referenční měnu. Fond se doporučuje jako část investičního portfolia.

Global Partners Maximal Invest – ČSOB Světový strom 16:

Další produkt ze série Maximal Investů s trváním 5 let. Jeho investiční složka na koš 20 pečlivě vybraných světových akcií jako například France telecom nebo Roche Holdin. Jeho minimální zajištěný výnos je 7,81 % a maximální výnos za dobu trvání je 39,57 %. Maximal Invest je unikátním spojením investice a životního pojištění. Klient si může sjednat například pojištění proti smrti následkem úrazu zdarma, a to až do výše 500 000 Kč. Navíc klienti starší 55 let mají k dispozici možnost daňových odpočtů až ve výši 72 000 Kč. Velmi výhodná je možnost stanovení jedné nebo více obmyšlených osob, které se, v případě skonu vlastníka fondu, stávají vlastníky v řízení, jež je výrazně kratší než standardní dědická řízení.

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

*Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. U fondů s částečnou či podmíněnou ochranou investice je vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu navíc zajištěno pouze při splnění dalších podmínek uvedených výše u konkrétních fondů. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).