Hlavní navigace

ČSOB Pojišťovna zavádí nové pojištění Naše odpovědnost

[Tisková zpráva] Pojistná plnění z pojištění odpovědnosti občanů vzrostla za posledních deset let bezmála na trojnásobek a zájem o toto donedávna podceňované pojištění se rychle zvyšuje.

Sdílet

Tomuto trendu vychází vstříc i ČSOB Pojišťovna, která od 1. října zavádí nové pojištění Naše odpovědnost, jež se vztahuje na škody vzniklé v běžném životě i při výkonu povolání.

„Spektrum škod na majetku nebo zdraví, které můžeme v běžném životě i v práci způsobit někomu jinému, je obrovské – od častého vytopení sousedů a neúmyslného rozbití zboží v obchodě přes zranění třetích osob při sportu až třeba po poškození firemního počítače či auta. S tím, jak se zvyšuje cena věcí a rostou průměrné výdělky, zároveň rychle stoupá i možný finanční rozsah škod, které se mohou snadno pohybovat ve statisících i milionech korun,“ říká Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny. Jen za loňský rok vyřídily pojišťovny v České republice 65 902 pojistných událostí z pojištění odpovědnosti občanů, za něž vyplatily přes 569 milionů korun (viz graf).

Nové pojištění Naše odpovědnost ČSOB Pojišťovny je určeno pro všechny, kteří chtějí mít jistotu, že pokud někomu způsobí škodu, nebudou ji muset uhradit z vlastní kapsy. Pojištění se skládá z pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Oba tyto typy pojištění lze sjednat společně v jedné smlouvě nebo samostatně.

Pojištění odpovědnosti za škodu občana se vztahuje nejen na škody na zdraví, na věci a na následné finanční škody, které zaviní v občanském životě sám pojištěný, a to včetně škod vyplývajících z držby budovy, stavby nebo bytu, ale i na škody, jež způsobí příslušníci jeho domácnosti nebo jejich domácí zvířata. Zahrnuje mimo jiné i škody vzniklé při rekreačním či organizovaném sportu a v případě škod zaviněných zvířaty mimo jiné i škody na zahradních, polních a lesních kulturách. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti a platí pro celé území ČR i pro přechodné pobyty kdekoliv v Evropě. Limity pojistného plnění mohou dosahovat až

25 milionů korun u škod na zdraví, až 15 milionů korun u škod na věci a až 5 milionů korun u finančních škod. Pojistnou ochranu lze sjednat už za 430 Kč ročně.

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání se rovněž vztahuje na škody na zdraví, majetku a finanční škody, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli v rámci tzv. obecné odpovědnosti a které po něm jeho zaměstnavatel může žádat nahradit až do výše 4,5násobku jeho průměrného měsíčního příjmu. Pojištění, platné pro celý svět, nově kryje také škody vzniklé při práci konané mimo pracovní poměr na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Limity pojistného plnění si lze zvolit v širokém rozmezí od 60 000 do 700 000 Kč, pojištěný si může vybrat také různé výše spoluúčasti (25 %, 10 % nebo 1 000 Kč).

Příklady běžných škod v občanském životě

    pád omítky, střešní krytiny nebo sněhu z domu na osobu či stojící auto

    pád chodce na zasněženém neuklizeném chodníku, jehož vlastníkem je pojištěný

    vytopení nebo vyhoření sousedova bytu

    dopravní nehoda zaviněná při jízdě na kole

    dopravní nehoda zaviněná psem pojištěného

    zranění osoby nebo zvířete psem

    škoda způsobená dětmi třetím osobám, například rozbití zboží v obchodu

Příklady škod vzniklých při výkonu povolání

    natankování nafty místo benzinu do služebního vozu

    zavinění dopravní nehody při řízení služebního vozidla

    rozlití kávy nebo vody, která poničí klávesnici služebního počítače

    chybné zaúčtování materiálu v účetnictví

    poškození strojního zařízení na pracovišti

    škoda na zdraví třetí osoby vzniklá neoznačením výkopu na staveništi


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).