Hlavní navigace

ČS vydává strukturované dluhopisy s volitelnou dobou splatnosti v objemu 1,5 mld. Kč

[Tisková zpráva] Česká spořitelna dne 16. února 2004 vydá druhou emisi ze svého dluhopisového programu, v jehož rámci je oprávněna vydávat dluhopisy s flexibilním výnosem stanoveným podle konkrétních požadavků investora, tzv. „strukturované dluhopisy“. Česká spořitelna vydává dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč, každý za emisní kurz 100 % jmenovité hodnoty. Celkový objem emise bude činit 1,5 mld. Kč. Dluhopisy mají volitelnou splatnost z rozhodnutí emitenta; konečná splatnost dluhopisů je až 10 let.

Sdílet

Atraktivita nových strukturovaných dluhopisů České spořitelny spočívá ve vyšším výnosu dluhopisů pro investory, kteří mají silný názor na budoucí vývoj úrokových sazeb a jsou ochotni vzít určité riziko ze svého očekávání oproti v budoucnosti srovnávanému skutečnému vývoji vybraných sazeb, řekl člen představenstva České spořitelny, Daniel Heler. Investor obdrží vyšší úrokový výnos ve srovnání se standardní tržní úrovní, který ho kompenzuje za riziko, že se rozdíl dvou tržních sazeb rozdílných maturit nebude pohybovat ve stanoveném koridoru.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva. Česká spořitelna jako emitent dluhopisů garantuje vyplacení 100 % jistiny dluhopisů při jejich splatnosti. Současně se Česká spořitelna zavazuje vyplácet každé pololetí výnos stanovený podle následujícího vzorce:

(6M PRIBOR + Marže)*n/N,

kde Marže znamená hodnotu 0,85 % p.a., n znamená počet obchodních dní ve výnosovém období, ve kterých rozdíl desetiletého a dvouletého úrokového swapu pro českou korunu přesáhne 0,25 % a N znamená celkový počet obchodních dní v příslušném výnosovém období.

Dluhopisy mají volitelnou splatnost. Konečná splatnost dluhopisů je stanovena na 16. února 2014, přičemž Česká spořitelna má právo dluhopisy předčasně splatit ke dni 16. února a 16. srpna počínaje 16. únorem 2005.

Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a jsou tudíž registrovanými cennými papíry ve smyslu zákona. Dluhopisy jsou určeny především pro institucionální investory a nebudou prodávány na pobočkách České spořitelny.

Emise je součástí desetiletého dluhopisového programu založeného v září 2003, jehož celkový maximální objem nesplacených dluhopisů stanovila Česká spořitelna na 10 mld. Kč. Prospekt dluhopisového programu se společnými emisními podmínkami a emisní dodatek s doplňkem emisních podmínek pro danou emisi schválila Komise pro cenné papíry a jsou k dispozici u České spořitelny jako emitenta, vedoucího manažera a administrátora emise a na burze.

Klára Gajdušková
Tisková mluvčí České spořitelny, a.s.

Markéta Mühlhoferová
Finanční trhy České spořitelny, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).