Hlavní navigace

ČR v roce 2006 získala z rozpočtu EU o 6,9 miliardy Kč více než do něj odvedla

V roce 2006 získala ČR z rozpočtu EU celkem 37,3 mld Kč (tj. 1 316 mil EUR) z rozpočtu EU a odvedla do něj 30,4 mld Kč (tj. 1 070,5 mil EUR). Z toho vyplývá, že se ČR stala za rok 2006 vůči rozpočtu EU tzv. čistým příjemcem. Pozitivní saldo dosahuje úrovně 6,9 mld Kč (tj. 245,7 mil EUR).

Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky – přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny převážně v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala cca 7,2 mld Kč) a platby na podporu rozvoje venkova (téměř 5 mld Kč).

V roce 2006 se už začaly více čerpat prostředky strukturálních fondů (cca 7,2 mld Kč). Důležité je, že se podařilo vyčerpat celou alokaci roku 2004 a ČR tedy dosud neztratila nárok na žádné prostředky. Úspěšné bylo i čerpání Fondu soudržnosti (cca 7,4 mld Kč).

Dalším významným zdrojem byly rozpočtové kompenzace (cca 5,7 mld Kč), které byly ČR a všem ostatním členským státům, které přistoupily 1.5.2004, vyplaceny v roce 2006 naposledy.

V tuto chvíli nejsou k dispozici údaje o čerpání komunitárních programů. Ty jsou získávány ze zpráv Evropské komise o čerpání evropských prostředků členskými státy, které jsou publikovány na podzim následujícího roku. Proto je do čisté pozice započítávána úroveň příjmů, která je rovna předchozímu roku. Stejně jako pro rok 2005 se vychází z předpokladu, že čerpání se bude minimálně rovnat roku předcházejícímu.