Hlavní navigace

Commercial Union Penzijní Fond dosáhl v roce 2001 zisku

Commercial Union Penzijní Fond, a. s. hospodařil v roce 2001 se ziskem ve výši 43,82 milionu Kč při zvýšení celkových aktiv na 1,92 Mld. Kč. Pozitivního hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout, i přes pokles sazeb a cen na finančních a akciových trzích, díky obezřetné a bezpečné politice v rámci investování finančních prostředků. Počet klientů k 31. 12. 2001 činil 104 411 účastníků penzijního připojištění.

Majoritním akcionářem se 65 % akcií je největší britská a šestá největší pojišťovací skupina na světě CGNU Group, který odkoupila počátkem roku 2001 od Mostecké uhelné společnosti, a. s. V minulých dnech byla podepsána mezi akcionáři závazná dohoda o odkoupení akciového podílu ve výši 35 %. Po schválení příslušnými státními orgány a po převodu akcií se tak skupina CGNU Group stane jediným a 100% vlastníkem Commercial Union Penzijního Fondu, a. s.

Skupina CGNU Group spravuje po celém světě majetek více než 25 milionů klientů v hodnotě vyšší než 209 miliard britských liber. Za rok 2001 vykázala skupina zisk před zdaněním ve výši 2,004 miliard britských liber.