Hlavní navigace

Co přinesla a ovlivnila novela zákona o pojištění vozidel?

Praha, 22. září 2008: Od 1. 6. 2008 je platná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která v mnoha ohledech zpřehlednila a usnadnila dosavadní situaci v této oblasti. Všichni řidiči jistě ocenili, že zelená karta jim stačila nejen na dovolenou, ale stala se jediným vydávaným dokladem o uzavření povinného ručení, čímž plně nahradila dříve používaný doklad o pojištění. Platnost již vydaných dokladů o pojištění končí k 31. 12. 2008. V případě, že nebude ještě přidělena vozidlu RZ (registrační značka), bude zelená karta vystavena dle VIN kódu ((Vehicle Identification Number) a po přidělení RZ bude provizorní karta nahrazena plnohodnotnou.

Sdílet

Novela přinesla také povinnost pojistitele vydat písemné potvrzení o době trvání a škodním průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdykoli o to pojistník písemně požádá, tedy nejen po zániku pojištění, ale i za jeho existence. Zcela nově je pak pojistitel povinen na žádost pojistníka vydat potvrzení o vrácení zelené karty pojistiteli.

Novinkou je i zavedení možnosti přerušení pojištění, a to za předpokladu, že má vozidlo odevzdanou RZ/SPZ do depozita. Přerušení pojištění lze realizovat nejdříve po 30 dnech od počátku pojistné smlouvy.

Co se týče skupinových pojistných smluv, zvyšuje novela zákonný limit pojistného plnění. Stanovená částka pro škodu na zdraví nebo usmrcení činí 35 mil. Kč a 35 mil. Kč pro věcné škody a ušlý zisk. „Úprava tohoto základního limitu však nemá vliv na zvýšení pojistných sazeb,“ upřesňuje Dr. Alena Bartoňová, jednatelka společnosti GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o.

Další platnou legislativní změnou je vyhláška 202/2008, která vešla v platnost 1.7.2008 a která se bezprostředně dotkne řidičů. Tato vyhláška upravuje zavedení nové příkazové značky „zimní výbava“. Tato dopravní značka bude platná každoročně od 1. listopadu do 30. dubna a bude v inkriminovaných úsecích silnic a dálnic nařizovat řidiči použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500kg s hloubkou dezénu minimálně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500kg s hloubkou dezénu minimálně 6 mm na všech hnacích kolech. Porušením této povinnosti se řidič vystavuje riziku pokuty až 2 tisíce korun a ztráty 1 bodu za porušení příkazové značky. Bohužel toto nařízení opět prodraží provoz vozidel. Lze očekávat také reakci pojistitelů, kteří již nyní nabízejí slevy v případě používání zimních pneumatik. Naopak zde můžou vznikat i určité sankce u škod způsobených na zledovatělém povrchu, kde pojistitel může použít ujednání o povinnosti předcházení vzniku možných škod.

O navýšení hranice škody pro přivolání policie k vzniklé škodě se stále ještě diskutuje. Současná hranice je 50 tisíc Kč, návrh na 250 tisíc Kč prozatím padl. Ať už dopadne úprava jakkoliv, jedno je jasné – účastníci dopravní nehody budou vystaveni konfrontaci a budou nuceni se na zavinění na místě nehody dohodnout. K tomuto účelu má sloužit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, kde je nutné řádně vyplnit předepsaná pole. Zúčastnění pojistitelé musí pak na základě těchto informací určit viníka a podle tohoto také provádět odškodnění. Formulář slouží i při škodách v zahraničí a není problém jej použít i v případě střetu s cizincem, jelikož je unifikovaný (upraven pouze v jazykových mutacích daných zemí). „Přesto pro jistotu doporučujeme provádět také fotodokumentaci vozidel přímo „ve střetu“, pro pozdější možné prokázaní zavinění škody,“ říká Dr. Alena Bartoňová. Formulář totiž neřeší zavinění, ale po správném vyplnění polí je možné viníka většinou označit. Problematika je dosti obsáhlá a proto není sporu o tom, že člověk zkušený a znalý věci může „zmanipulovat“ škodu tak, že bude nakonec označen za poškozeného, ačkoliv nehodu mohl způsobit. V případě uznání viny druhou stranou tedy rozhodně není od věci, toto zaznamenat do poznámky, abychom pak předešli případné změně názoru protistrany ve chvíli, kdy se mu věc rozleží v hlavě nebo se neporadí s někým „od fochu“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).