Hlavní navigace

Čistý zisk společnosti Atradius, zájemce o koupi části EGAP, se v roce 2004 ztrojnásobil

Atradius N.V., světová dvojka na trhu úvěrového pojištění a řízení struktury pohledávek, oznámila podstatně vyšší zisk po zdanění, který v roce 2004 vzrostl meziročně o 228 % a dosáhl výše 50 milionů Euro. Atradius působí i v ČR a je vážným zájemcem o koupi komerční části EGAP, provozující komerční pojištění krátkodobých pohledávek.

Sdílet

Čistý zisk vzrostl o 228 % na 50 mil. Euro (2003: 15,3 mil. Euro) při prakticky stabilním obratu. Nárůst čistého zisku byl podpořen výrazně příznivým vývojem čistých výdajů spojených s likvidací pojistných událostí, příjmů z kapitálového majetku, výsledků v oblasti zajištění a nižší skutečnou daňovou sazbou. Vlastní kapitál vzrostl o 32 % na 522,1 milionů Euro (2003: 395,5 mil. Euro).

Atradius v České republice

V dubnu 2004 vstoupila společnost Atradius i na český trh. Za období roku 2004 vykázala společnost při osmi zaměstnancích 1,7 mil. Euro zaslouženého pojistného. Do pěti let se v ČR chceme dostat minimálně na 6 mil. Euro zaslouženého pojistného, což je cca trojnásobek výsledku roku, uvádí ředitelka tuzemského zastoupení pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Atradius se chce stát strategickým partnerem EGAP

V ČR by se měl během roku 2005 uskutečnit prodej komerční části Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), provozující komerční pojištění krátkodobých pohledávek, strategickému partnerovi. „O účast v regulérním tendru na koupi komerční části EGAP máme vážný zájem. Podobné státem vlastněné společnosti jsme již v minulosti koupili například v Mexiku, Velké Británii či Nizozemsku a i v ČR jsme připraveni rozšířit přístup k vyspělým technologiím a produktům a zlepšení služeb pro vývozce,“ říká Markéta Stržínková a dodává: Celosvětově má Atradius 25% podíl na trhu, má přístup k informacím o 45 milionech společností, objem pojištěných transakcí dosahuje 300 mld. Eur. Jsme jedinou pojišťovnou na trhu pojištění pohledávek v ČR s ratingem Standard & Poor’s A.

Základní finanční údaje o společnosti Atradius za rok 2004 (celosvětově)
· Čistý zisk vzrostl o 228 % na 50,0 milionů Euro (2003: 15,3 milionů Euro) při prakticky stabilním obratu. Nárůst čistého zisku byl podpořen výrazně příznivým vývojem čistých výdajů spojených s likvidací pojistných událostí, příjmů z kapitálového majetku, výsledků v oblasti zajištění a nižší skutečnou daňovou sazbou ve výši 14 % (2003: 48 %).
· Zisk před zdaněním vzrostl o 104 % na 58,0 milionů Euro (2003: 28,4 milionů Euro).
· Koeficient výdajů spojených s likvidací pojistných událostí poklesl z 61 % v roce 2003 na 47,5 % v roce 2004 a kombinovaný koeficient z 101,2 % v roce 2003 na 91,5 % v roce 2004.
· Opatření na snížení stavu zaměstnanců, včetně snížení penzí, ve výši 54 milionů Euro.
· Čisté příjmy z kapitálového majetku vzrostly o 6,7 % na 64,6 milionů Euro (2003: 60,6 milionů Euro) a byly podpořeny dosaženým zvýšením hodnoty kapitálového majetku v obou letech.
· Vlastní kapitál vzrostl o 32,0 % na 522,1 milionů Euro (2003: 395,5 milionů Euro) převážně následkem navýšení kapitálu stávajícími akcionáři o 86 milionů Euro (vydáním 6,6 milionů nových akcií) a vysokého nerozděleného zisku.
· Kapitálová návratnost (RoE) byla 12 % průměrného vlastního kapitálu, s vyloučením navýšení akciového kapitálu.
· Společnost bude vyplácet dividendu ve výši 0,10 Euro na akcii (5,66 milionů Euro).

Úsilí společnosti Atradius k budování své přítomnosti na strategických i teprve se formujících trzích bylo v roce 2004 posíleno:
· podpisem nové zajistné dohody se společností New India Assurance,
· oficiálním zahájením činnosti v České republice a v Polsku a
· akvizicí společnosti International Collections Inc. ve Spojených státech.

Počátkem roku 2005 se toto úsilí a celkový globální růst dále rozvíjely:
· plánovanou dohodou o spolupráci se společností Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd v Japonsku,
· otevřením nových kanceláří společnosti Atradius v Maďarsku a
· globální marketingovou kampaní navrženou za účelem zvýšení povědomí jak o společnosti Atradius, tak o přínosech úvěrového pojištění, představovaných přidanou hodnotou.

Cíle pro rok 2005
· Dokončení právní restrukturalizace a tříletého integračního plánu fúze, který se vztahuje na obchodní a finanční systémy a který byl zahájen v roce 2002. Podstatná část právní restrukturalizace je již dokončena a její celkové dokončení se předpokládá v druhé polovině roku 2005.
· Budování globálního povědomí o obchodním jménu Atradius, o našich produktech a službách stejně jako rozšiřování obecného chápání přínosů úvěrového pojištění.
· Pokračující expanze nabídky produktů a geografického pokrytí, vedoucí k uspokojení stále se vyvíjejících potřeb dnešní globální ekonomiky.
· Zvýšení obratu a zlepšení provozní účinnosti prostřednictvím kombinace organického růstu, strategických akvizic a zvýšené provozní účinnosti.

Kompletní finanční výsledky za rok 2004 najdete na www.atradius.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).