Hlavní navigace

Česko je v rámci regionu střední a východní evropy druhou nejpreferovanější zemí pro evropské investory

Praha 25. listopadu 2005 – Z výzkumu pojišťovny Atradius vyplývá, že region střední a východní Evropy je pro investory z Evropy velmi atraktivní – 74 % respondentů v tomto regionu již podniká a 67 % věří, že rychle se rozvíjející trhy si udrží své tempo růstu.

Sdílet

Výzkum mezi top managementem mezinárodních společností ve 20 zemích

Atradius, druhá největší pojišťovna pohledávek na světě, realizoval výzkum mezi top manažery mezinárodních firem ve více než 20 zemích Evropy. Cílem výzkumu bylo zjistit postoj těchto společností k rozvíjejícím se trhům střední a východní Evropy a Asie, jaké obavy mají z těchto regionů a jaké nástroje využívají pro řízení rizika. Na otázky odpovídali finanční ředitelé, generální ředitelé a jiní členové vrcholného managementu belgických, francouzských, německých, britských a jiných evropských firem zejména z oblasti IT, zpracovatelského průmyslu, služeb a strojírenství.

Českou republiku preferuje 46 % respondentů

Firmy oslovené pojišťovnou Atradius region střední a východní Evropy včetně Česka velmi dobře znají, 74 % z nich zde již aktivně investuje. Za klíčové faktory těchto investic označily pád komunismu, roli EU, velký potenciál pro rozvoj nového obchodu a nízké náklady na pracovní sílu.

Nejpopulárnější zemí pro směřování investic v rámci tohoto regionu je Polsko (60 % odpovědí), Česko (46 %) a Rusko (40 %), za nimiž s větším odstupem následují Maďarsko, Slovinsko a ostatní země přistoupivší k EU. Příliv investic do naší země dokreslují statistiky ČNB. Podle nich investovaly v roce 2004 v Česku belgické firmy 29 milionů EUR, francouzské 139, německé 700 a britské 86 milionů EUR. Podle oborové struktury největší investice plynuly do dopravy a telekomunikací, do služeb pro podniky a do zpracovatelského průmyslu.

Při vstupu na trhy střední a východní Evropy společnosti pokládají za nejjistější způsob svou fyzickou přítomnost na těchto trzích. Nejvíce firem – 26 % – volí vybudování stoprocentně vlastního nového zastoupení, 23 % preferuje fúzi nebo odkoupení již existujícího podniku. Naopak nejméně podniků (8 %) uzavírá dohody o outsourcingu.

Risk management při vstupu na trhy střední a východní Evropy

Více než polovina respondentů spolupracuje s místními konzultantskými společnostmi, aby jim pomohly řídit riziko. Dalšími užívanými variantami, které se těší už menší oblibě, je implementace celopodnikové strategie risk managementu, otevření lokálního zastoupení, pojištění a na posledním místě figuruje politický lobbying. „Spolupráce s konzultanty a otevření místního zastoupení může být sice efektivním nástrojem pro řízení obchodu, nemůže ale poskytnout stejnou míru finančního zabezpečení jako pojištění úvěrů při řízení pohledávek v obchodně, politicky a kulturně méně známém a odlišném prostředí,“ konstatuje Markéta Stržínková, ředitelka českého zastoupení pojišťovny Atradius.

Společné podniky a aliance jsou nejpreferovanějšími formami vstupu na asijské trhy

Z oslovených společností 43 % investuje v Číně, v Indii a jihovýchodní Asii pak 35 %. Indie samotná má nejvyšší podíl, za ní následuje Malajsie, Thajsko a Indonésie. Nejoblíbenějším nástrojem pro řízení rizika v Číně je otevření místního zastoupení, následuje spolupráce s místními konzultanty, implementace firemní strategie risk managementu, pojištění a politický lobbying. V jihovýchodní Asii podniky volí otevření místního zastoupení a implementaci firemní strategie risk managementu. Nejméně populárním nástrojem pro tuto oblast je politický lobbying.

Nejčastější obavy podniků při vstupu na nové trhy

Podle názoru respondentů výzkumu při investování na všech zmíněných rychle se rozvíjejících trzích (střední a východní Evropa, Čína, Indie, jihovýchodní Asie) bývá problémem nespolehlivost místních obchodních partnerů, dodavatelů a zákazníků, stejně jako korupce. Naopak nejmenší obavy vzbuzuje řešení případných mezinárodních obchodních sporů či nedostatečná infrastruktura.

Očekává se další růst investic do zemí střední a východní Evropy a Asie

Z dotázaných evropských top manažerů se 67 % domnívá, že investice do těchto regionů dále porostou. Jako důvod uvádí zajímavý růst HDP, otevřené konkurenční prostředí, snižování rizikovosti investic a nízké náklady na pracovní sílu. Pouhá 2 % se domnívají, že investice do těchto oblastí poklesnou, a to z důvodu menší transparentnosti prostředí, jiné kultury podnikání, a z důvodu politických a ekonomických rizik. Zbývajících 31 % respondentů zastává tvrzení, že investice zůstanou ve stejné výši jako jsou nyní.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).