Hlavní navigace

České firmy se budou ve svých investičních aktivitách více orientovat na zahraničí

V uplynulém roce dosahovaly české firmy výborných výsledků a v rostoucí míře expandovaly na zahraniční trhy, docházelo k výrazné akumulaci kapitálu v private equity fondech a kapitálové trhy byly čím dál tím více využívány jako zdroj kapitálu, uvádí Patria Finance CF. Pro rok 2006 Patria Finance CF očekává, že investoři z oblasti private equity budou ještě aktivnější a české firmy se budou ve svých investičních aktivitách čím dál tím víc orientovat na zahraničí. K novým objektům jejich zájmu budou patřit země jako Rumunsko, Bulharsko, či země bývalé Jugoslávie.

Sdílet

Podle expertů z Patria Finance CF bylo možné pozorovat v roce 2005 v České republice v oblasti corporate finance několik zajímavých událostí a trendů. Důležitým mezníkem byl zejména prodej Českého Telecomu a několika dalších balíků z pohledávek ČKA. Prodej velkých podniků typu Český Telecom vytvořil symbolickou tečku za privatizací českého hospodářství. V současnosti soukromý sektor vytváří již 80 % hrubého produktu České republiky, říká Tomáš Klápště, výkonný ředitel Patria Finance CF.

Zvláštním trendem byl postupný nárůst prodejů soukromých firem vzniklých anebo privatizovaných po roce 1990. Tomáš Klápště k tomu podotýká: Jedná se o tzv. druhou vlnu privatizace či převzetí soukromých společností – v první vlně se privatizovaly klasické sektory, které byly nejzajímavější pro zahraniční investory, nyní se pozornost zaměřuje na nejlepší hráče v jednotlivých subsektorech průmyslu a služeb.

Čerstvým jevem je podle Patria Finance CF také akumulace značných disponibilních finančních prostředků v privátních rukou, zejména v private equity fondech a investičních skupinách. Podle odhadu Patria Finance CF se finanční investoři v roce 2005 podíleli na 50 % veškerých transakcí v ČR. Tomáš Klápště k tomu poznamenává: Tyto subjekty jsou v některých případech dokonce cenově agresivnější než strategičtí investoři, jejich cílem je restrukturalizace společnosti, její konsolidace na domácí a středoevropské úrovni a prodej v pětiletém horizontu.

V posledním roce bylo dále možné pozorovat rostoucí nákupní horečku českých firem, které na základě řady příznivých faktorů, jakými jsou například růst firem, přebytek volných zdrojů a existence nízkých úrokových sazeb, začaly expandovat nejen v rámci České republiky, ale ve větší míře i na zahraničních trzích, zejména střední a jihovýchodní Evropy.

Experti z Patria Finance CF se shodují, že v posledních letech dochází v ČR k významnému rozšíření možností využití akciových kapitálových trhů jako zdroje kapitálu pro emitenty. Přispěly k tomu zejména úspěšná primární emise akcií Zentivy a duální listing společností ORCO Property Group a CME. Další faktory pozitivně ovlivňující tento vývoj zmiňuje Jana Karakolevová, Executive Director, Patria Finance CF: Existuje zde funkční a efektivní tržní prostředí, veřejná a politická podpora kapitálovým trhům a zlepšující se informovanost společností o možnostech trhu. Předpoklady k úspěšnému nastartování nových emisí jsou ve velké míře splněny, v hledáčku jsou nyní vhodné společnosti – jako budoucí emitenti.

Zmíněné trendy budou mít vliv na situaci v ČR v oblasti corporate finance i v následujícím roce. Ve výhledu do roku 2006 počítá Petr Kováč, Executive Director, Patria Finance CF s následujícím: Očekáváme, že investoři z oblasti private equity budou ještě aktivnější, než tomu bylo doposud. České firmy se budou ve svých investičních aktivitách čím dál tím víc orientovat na expanzi svých aktivit do zahraničí, jako jeden z hlavních cílů jejich pozornosti bude Rumunsko, Bulharsko a země bývalé Jugoslávie. Velkým tématem budou nejen IPO a jiné transakce na kapitálových trzích, ale také zbývající privatizace, konkrétně firem jako ČSA, ČEZ a Letiště Praha. Silný pohyb ve změnách ve vlastnictví společností bude možno pozorovat v sektorech stavebnictví, oblasti real-estate developmentu, logistických služeb a výroby potravin.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).