Hlavní navigace

Češi se obávají neočekávaných událostí a následné neschopnosti splácet úvěry, 85 % lidí je v České republice nakloněno možnosti využít pro tento případ pojištění

Češi jsou národem, který se vážně obává neschopnosti splácet řádně své úvěry. Největší starosti obyvatelům České republiky dělá hrozba ztráty zaměstnání, dále úmrtí, invalidity nebo rozvodu. I přes velké obavy jsou Češi pozitivně nakloněni k využívání úvěrových produktů nabízených bankami, splátkovými nebo leasingovými společnostmi.

Sdílet

Stejně tak se postupně lidé v České republice učí využívat pojištění schopnosti splácet. Vyplývá to z průzkumu největšího poskytovatele pojištění schopnosti splácet v České republice POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Studie se zabývá přístupem spotřebitelů k čerpání úvěru a k pojištění schopnosti splácet své závazky v 16ti zemích světa včetně České republiky. V každé zemi odpovídalo na detailní otázky přibližně tisíc spotřebitelů.

Češi mají obecně vyšší obavy z nepředvídaných životních výdajů, než činí průměr ostatních sledovaných zemích. „Stejně jako obyvatelé ostatních zemí mají Češi největší obavy z tzv. fyzických rizik, jako je nemoc, úmrtí či automobilová nehoda. Výrazně vyšší obavy projevili Češi v oblasti rizik, která se týkají stability domácnosti – například ze ztráty zaměstnání nebo z rozvodu. Největší obavy v této oblasti přitom mají osoby starší 50 let, častěji ženy než muži,“ popisuje základní výstupy z průzkumu obchodní ředitel a místopředseda představenstva POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s. Zdeněk Jaroš.

Česká republika patří mezi země, kde mají obyvatelé vysoké obavy z finančních problémů. V případě neschopnosti vykonávat své zaměstnání (ať již v důsledku úrazu, invalidity apod.) by si udrželo svou životní úroveň 46 % obyvatel méně než 3 měsíce. 31 % Čechů je přesvědčeno, že by si stávající životní úroveň udrželi jeden rok nebo déle.

V důsledku obav o finanční stabilitu sledují obyvatelé České republiky své výdaje výrazně více, než obyvatelé některých jiných sledovaných zemí. Zatímco v České republice sleduje bedlivě všechny své měsíční finanční výdaje 80 % dotázaných, například v Nizozemí je to pouze 58 % dotázaných, v Itálii a v Japonsku 68 % dotázaných. Více než Češi sledují své měsíční výdaje například Francouzi (83 % dotázaných), Švýcaři (86 %) nebo Němci (96 %).

„Obyvatelé České republiky bedlivě sledují a plánují své finanční výdaje. Rovněž díky tomu zažilo pouze 16 % obyvatel ČR situaci, kdy měli problémy s úhradou měsíčních splátek úvěru. Průměr ve všech sledovaných zemích přitom činí 22 %,“ uvedl Zdeněk Jaroš. Nejvíce osob čelilo podobné situaci ve Španělsku (31 %) a v Německu (30 %), naopak nejméně v Itálii (10 %), v Portugalsku a Belgii (shodně 10 %).

73 % Čechů má pozitivní vztah k možnosti čerpat úvěr (oproti průměru všech zemí na úrovni 62 % dotázaných). To ovšem neznamená, že jsou Češi ovlivněni pouze výhodami úvěrů. Vztah Čechů k úvěrům je podle výsledků průzkumu pragmatický a možnost využít úvěr zvažují obyvatelé ČR podle toho, co má být úvěrem financováno.

Nejvíce legitimní připadá dotázaným v České republice využití úvěru k financování bydlení a bytových potřeb (68 % v ČR oproti 40 % průměru v ostatních zemích) a k financování vybavení domácnosti (50 % vs. 37 %). Nejméně vhodné naopak přijde financování úvěrem Čechům v případě nákupu dovolené (pouze 8 % dotázaných). Obecně nejvíce jsou otevřeni čerpání úvěru mladí ve věku 25 až 34 let, kteří preferují okamžité pořízení věci před nutností spořit na nákup.

O možnosti pojistit se pro případ neschopnosti splácet úvěr ví v České republice 49 % dotázaných (oproti průměru 45 % v ostatních zemích). „Této možnosti fakticky využívá přibližně 19 % obyvatel České republiky. To je o 6 procentních bodů méně, než činí průměr v ostatních sledovaných zemích,“ uvedl Zdeněk Jaroš. „Lze proto očekávat, že zájem o tento druh pojištění i nadále v České republice poroste.“

Výzkum provedla skupina pojišťoven Cardif v 16 zemích světa (Belgii, Německu, Portugalsku, Brazílii, Itálii, Švýcarsku, Čile, Japonsku, Taiwanu, Francii, Nizozemí, Velké Británii, Španělsku, Polsku, Mexiku a České republice). V každé zemi bylo osloveno mezi 900 a 1000 spotřebitelů starších 18ti let. Detailní telefonické dotazy vyhodnotila specializovaná společnost TNS SOFRES.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).